Xây dựng DD&CN

Các chuyên ngành:

✔ CNKT Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Hiện tại, nhu cầu xây dựng nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội đang rất cao.

Theo Bộ Xây dựng Chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm:

CNKT Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.