Cơ khí Máy xây dựng

Các chuyên ngành:

✔ Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng

Đồng thời với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng thì nhu cầu về máy xây dựng cũng rất lớn.

Cơ hội việc làm:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư công nghệ cơ khí máy xây dựng tại các doanh nghiệp máy xây dựng, các công ty xây dựng cầu đường, các đội thi công cơ giới, các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy xây dựng.