Cơ khí Máy tàu thủy

Các chuyên ngành:

✔ Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy tàu thủy

Đến 2020 đóng mới tàu biển trọng tải đến 300.000 DWT; sửa chữa tàu biển trọng tải tới 400.000 DWT; đáp ứng nhu cầu trong nước và có sản phẩm xuất khẩu; phấn đấu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 70%.

Theo Viện chiến lược và Phát triển GTVT Chi tiết tại đây

Đến năm 2020 đội tàu quốc gia có tổng trọng tải là 12 ÷ 14 triệu DWT.

Theo Viện chiến lược và Phát triển GTVT Chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy tàu thủy

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư công nghệ máy tàu thủy tại các doanh nghiệp sửa chữa và đóng mới tàu thủy, cơ sở đăng kiểm, cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa máy tàu thủy; làm việc tại các phòng thiết kế, công ty tư vấn thiết kế tàu thủy, viện khoa học và công nghệ tàu thủy.