Cơ điện tử

Các chuyên ngành:

✔ Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Ước tính đến năm 2020, cả nước có khoảng 2,8 ÷ 3 triệu xe ô tô các loại, trong đó xe ô tô con 1,5 triệu chiếc, xe ô tô khách 0,5 triệu chiếc, xe ô tô tải 0,8 triệu chiếc.

Theo Viện chiến lược & Phát triển GTVT Chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm:

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các viện thiết kế, các cơ sở chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các ban quản lý dự án, khu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp và GTVT.