Điện tử, truyền thông

Các chuyên ngành:

✔ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Hiện tại, các tập đoàn quốc tế (Intel, Renesas, LSI, SDS, Shinko…) hoặc các công ty lớn ở Việt Nam (VNPT, Viettel, MobiFone, Vinaphone, FPT…) đều có nhu cầu rất cao.

Cơ hội việc làm:

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trung tâm quản lý - điều hành giao thông, trung tâm thông tin tín hiệu đường sắt, trung tâm kỹ thuật dẫn đường hàng không, các công ty, xí nghiệp về điện tử, viễn thông, bưu điện.