Truyền thông và mạng máy tính

Các chuyên ngành:

✔ Truyền thông và mạng máy tính

Hiện tại, các tập đoàn quốc tế (Intel, Renesas, LSI, SDS, Shinko…) hoặc các công ty lớn ở Việt Nam (VNPT, Viettel, MobiFone, Vinaphone, FPT…) đều có nhu cầu rất cao.

Cơ hội việc làm:

Truyền thông và mạng máy tính

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị quản trị hệ thống truyền thông và mạng máy tính trong các viện, trung tâm nghiên cứu; thiết kế, cài đặt, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống truyền thông và mạng máy tính, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác trong các cơ quan, doanh nghiệp.