Phòng Công tác học sinh - sinh viên

Địa chỉ: Phòng 107, 111, Nhà H1- Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng : Ths-NCS Công Minh Quang
- Phó trưởng phòng: Ths-NCS. Lê Hoàng Anh
- Chuyên viên : 09
* Lịch sử