Lịch thi - Lịch học

Lịch thi - Lịch học

Phòng Đảm bảo chất lượng Đào tạo thông báo lịch thi dự kiến Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

BM Ngoại ngữ thông báo kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh

Bộ môn Toán thông báo kế hoạch tập trung và ôn thi sinh viên giỏi các môn như sau:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo Danh sách phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy - Ngày 25/10/2015.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo Danh sách phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy - Ca 4 - Ngày 24/10/2015.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo Danh sách phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy - Ca 3 - Ngày 24/10/2015.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn