Kế hoạch bổ sung học lại, thi lại môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2013-2014

KẾ HOẠCH BỔ SUNG
HỌC LẠI, THI LẠI MÔN HỌC GDQP-AN

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch bổ sung môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho những HS-SV chưa đủ điều kiện thi, kiểm tra đợt 1, HS-SV thi chưa đạt yêu cầu như sau:

TT

Nội dung

Ngày học

Ngày thi

Địa điểm

1

Phần 1: Đường lối Quân sự của Đảng

15/3  -:- 19/3/2014

7h00 ngày 19/3/2014

Hội trường lớn

2

Phần 2: Công tác quốc phòng an ninh

20/3 -:- 23/3/2014

7h00 ngày 23/3/2014

Hội trường lớn

3

Phần 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

24/3 -:- 30/3/2014

7h00 ngày 30/3/2014

Sân vận động trường Đại học Công nghệ GTVT

Chú ý:
- Những HS - SV học lại, thi lại phải làm đơn gửi về phòng Đào tạo (Phòng 207 Nhà H1) vào ngày 12/3/2014 .
- Những HS - SV chỉ đăng ký thi lại phần chưa đạt thực hiện theo lịch đã bố trí.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn