Kế hoạch bổ sung học lại, thi lại môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2013-2014

KẾ HOẠCH BỔ SUNG
HỌC LẠI, THI LẠI MÔN HỌC GDQP-AN

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch bổ sung môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho những HS-SV chưa đủ điều kiện thi, kiểm tra đợt 1, HS-SV thi chưa đạt yêu cầu như sau:

TT

Nội dung

Ngày học

Ngày thi

Địa điểm

1

Phần 1: Đường lối Quân sự của Đảng

15/3  -:- 19/3/2014

7h00 ngày 19/3/2014

Hội trường lớn

2

Phần 2: Công tác quốc phòng an ninh

20/3 -:- 23/3/2014

7h00 ngày 23/3/2014

Hội trường lớn

3

Phần 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

24/3 -:- 30/3/2014

7h00 ngày 30/3/2014

Sân vận động trường Đại học Công nghệ GTVT

Chú ý:
- Những HS - SV học lại, thi lại phải làm đơn gửi về phòng Đào tạo (Phòng 207 Nhà H1) vào ngày 12/3/2014 .
- Những HS - SV chỉ đăng ký thi lại phần chưa đạt thực hiện theo lịch đã bố trí.

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015