Danh sách thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 môn Tiếng Anh 1

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo Danh sách thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 môn Tiếng Anh 1

 

Xem Nội dung tại Tệp đính kèm.

Lưu ý : Danh sách có 2 File excel, mỗi file có 6 sheet tương ứng với 6 phòng.

Attachments:
Download this file (DANHSACHTHI_TA1.xls)DANHSACHTHI_TA1.xls[DANH SACH THI TA1]0 kB
Download this file (DANHSACHTHI_TA2.xls)DANHSACHTHI_TA2.xls[DANH SACH THI TA2]0 kB

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015