Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân K65

Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân K65

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015
KHÓA 65 - HỆ  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG TRÌNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo kế hoạch số:          / KH-ĐHCNGTVT-CTHSSV ngày    tháng    năm 2014  của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT)

Ngày

Buổi

Nội dung học tập

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ 2

8/9/2014

Sáng

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, các nội dung; chương trình đào tạo đại học của Trường. Một số quy định về đào tạo của Trường.

Hội trường lớn

Phòng ĐBCLĐT

Thứ 3

9/9/2014

Chiều

Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ; Một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2014 – 2015.

Hội trường lớn

Ban Giám Hiệu

Thứ 4

10/9/2014

Sáng

Tuyên truyền phổ biến GDPL về trật tự an toàn giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV

Hội trường lớn

Ths. Trần Văn Bình

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên, Hội SV   Nhà trường. Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh niên trường học năm học 2014-2015.

Hội trường lớn

Đoàn Thanh niên

Chiều

Giao lưu thể thao

Sân vận động

Bộ môn GDTC

Thứ 5

11/9/2014

Sáng

Thông tin về chủ quyền biển đảo, chiến lược biển của Việt Nam

Hội trường lớn

TS. Trần Công Trục

Thứ 6

12/9/2014

Chiều

Các văn bản, nội quy, quy chế, quy định về công tác HSSV của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường; chế độ chính sách HSSV, tín dụng đào tạo, BHTT, BHYT; viết bài thu hoạch đánh giá cuối đợt học tập.

Hội trường lớn

Phòng CTHSSV

Thứ Bảy

13/09/2014

Sáng

Chuẩn bị học tập theo thời khóa biểu từ thứ 2 ngày 14/9/2014; GVCN-CVHT làm việc với các lớp.

Giảng đường

GVCN-CVHT

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV NĂM HỌC 2014-2015
KHÓA 65 – HỆ  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH KINH TẾ, CƠ KHÍ
(Kèm theo kế hoạch số:       / KH-ĐHCNGTVT-CTHSSV ngày      tháng      năm 2014  của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT)

Ngày

Buổi

Nội dung học tập

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ 2

8/9/2014

Chiều

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, các nội dung; chương trình đào tạo đại học của Trường. Một số quy định về đào tạo của Trường.

Hội trường lớn

Phòng ĐBCLĐT

Thứ 3

9/9/2014

Sáng

Thông tin về Chủ quyền biển đảo, chiến lược biển của Việt Nam

Hội trường lớn

TS. Trần Công Trục

Thứ 4

10/9/2014

Chiều

Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ; Một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2014 – 2015.

Hội trường lớn

Ban Giám Hiệu

Thứ 5

11/9/2014

Chiều

Các văn bản, nội quy, quy chế, quy định về công tác HSSV của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường; chế độ chính sách HSSV, tín dụng đào tạo, BHTT, BHYT; viết bài thu hoạch đánh giá cuối đợt học tập.

Hội trường lớn

Phòng CTHSSV

Thứ 6

12/9/2014

Sáng

Tuyên truyền phổ biến GDPL về trật tự an toàn giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV

Hội trường lớn

Trần Văn Bình

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên, Hội SV   Nhà trường. Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh niên trường học năm học 2014-2015.

Hội trường lớn

Đoàn thanh niên

Chiều

Giao lưu thể thao

Sân vận động

Bộ môn GDTC

Thứ Bảy

13/09/2014

Sáng

Chuẩn bị học tập theo thời khóa biểu từ thứ 2 ngày 14/9/2014; GVCN-CVHT làm việc với các lớp.

Giảng đường

GVCN-CVHT


THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV NĂM HỌC 2014-2015
KHÓA 65 – HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
(Kèm theo kế hoạch số:       / KH-ĐHCNGTVT-CTHSSV ngày      tháng      năm 2014  của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT)

Ngày

Buổi

Nội dung học tập

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ 2

8/9/2014

Tối

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, các nội dung; chương trình đào tạo đại học của Trường. Một số quy định về đào tạo của Trường.

Hội trường lớn

Phòng ĐBCLĐT

Thứ 3

9/9/2014

Tối

Các văn bản, nội quy, quy chế, quy định về công tác HSSV; chế độ chính sách HSSV, tín dụng đào tạo, BHTT, BHYT; Chương trình công tác HSSV năm học 2014 - 2015

Hội trường lớn

Phòng CTHSSV

Thứ 4

10/9/2014

Tối

Chuẩn bị học tập theo thời khóa biểu từ thứ 2 ngày 14/9/2014; Khoa Đào tạo tại chức, GVCN-CVHT làm việc với lớp.

Giảng đường

Khoa Đào tạo tại chức, GCVN- CVHT

Chú ý:

- Buổi sáng làm việc từ 7h00 đến 11h30.
- Buổi chiều làm việc từ 13h30 dến 17h
- Giữa mỗi buổi nghỉ giải lao 15 phút và có giao lưu văn nghệ do Đoàn thanh niên phụ trách
- Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và phải trả nợ vào dịp hè.

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015