Danh sách phòng thi học kỳ II, năm học 2014-2015 (Ngày thi: 16/6/2015))

Nhà trường thông báo Danh sách phòng thi học kỳ II, năm học 2014-2015 (Lần 1) tới sinh viên như sau:

Ngày thi: Ngày 16/06/2015
Thời gian thi: Ca 2 (9h00 - 11h00) | Ca 5 (18h00 - 20h00)
Các môn thi: Vui lòng xem ở Tệp đính kèm
Nếu cần thêm thông tin, sinh viên có thể liên hệ Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo (P.409 Nhà H1)
Số điện thoại: 043.552.8978

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015