Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình

Khoa Công trình thông báo tới các em Sinh viên Khoá 66 Ngành Công trình thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Bắt đầu từ ngày 21/9/2015 đến hết ngày 20/12/2015

Lớp

Tiết /Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Phòng học

66CCCD21+66CCDD21
SS: 45 SV

1

6h45-7h35

 

Hình họa - VKT
Lớp 66CCCD21
(Thầy Thái)

 

Hình họa - VKT
Lớp 66CCDD21
(Thầy Thái)

Hình họa - VKT
Lớp 66CCCD21
(Thầy Thái)

101C2 Sáng

2

7h40-8h30

Toán
Lớp 66CCCD21+ 66CCCD21
(Cô Oanh)

 

3

8h40-9h30

 

4

9h40-10h30

 

 

 

 

5

10h35-11h25

 

 

 

 

 

66CCCD21+66CCDD21
SS: 45 SV

6

12h30 ÷ 13h20

Hình họa - VKT
Lớp 66CCDD21
(Thầy Thái)

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1 (Cô: Nguyễn Thị Thu Trà)

Toán
(Cô Oanh)

Cơ học cơ sở (Cô Hường)

Hóa học đại cương
(Thầy Chuyên)

104C2 Chiều

7

13h25 ÷ 14h15

8

14h25 ÷ 15h15

Hóa học đại cương
(Thầy Chuyên)

Pháp luật ĐC (Thầy : Minh)

9

15h25 ÷ 16h15

Vật lý
(Cô Kim Thanh)

Vật lý
(Cô Kim Thanh)

Cơ học cơ sở (Cô Hường)

10

16h20 ÷ 17h10

 

Ghi chú:

- Lớp học ghép 2 lớp 66CCCD21+66CCDD21 lại.
- Môn hình họa - Vẽ kỹ thuật sẽ tách thành 2 lớp học riêng.

Attachments:
Download this file (2. TKB 2015-2016 - K66.xls)2. TKB 2015-2016 - K66.xls[ ]96 kB

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn