Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Kinh tế vận tải thông báo tới các em Sinh viên Khoá 66 Ngành Kinh tế thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Bắt đầu từ ngày 21/09/2015 đến 01/01/2016 ( 15 tuần)

Lớp

Tiết

Thời gian

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

66CCKT21
103C3
Sáng

1

6h45-7h35

Những NLCB CN Mác-Lê Nin 1

       

2

7h40-8h30

 

Tin đại cương

Nguyên lý kế toán

Toán 1

3

8h40-9h30

Thầy Trí

Kinh tế vi mô

     

4

9h40-10h30

Pháp luật Việt Nam ĐC

       

5

10h35-11h25

Thầy Lý

Cô Vân Anh

Cô Hoa

Cô Quỳnh Trang

Cô Tâm

 

Lớp

Tiết

Thời gian

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6


66CCKX21
103C3
Sáng

1

6h45-7h35

Những NLCB CN Mác-Lê Nin 1

       

2

7h40-8h30

 

Tin đại cương

   

3

8h40-9h30

Thầy Trí

       

4

9h40-10h30

Pháp luật Việt Nam ĐC

       

5

10h35-11h25

Thầy Lý

 

Cô Hoa

   


66CCKX21
103C2
Chiều

1

12h30-13h20

     

Cơ kỹ thuật

 

2

13h25-14h15

 

Toán 1

   

Vẽ kỹ thuật

3

14h25-15h15

     

Thầy Tú

 

4

15h25-16h15

         

5

16h20-17h10

 

Cô Oanh

   

Thầy Thái

Ghi chú:

- Học phần Tin đại cương học tại phòng máy nhà A5
- Sinh viên nghỉ ôn và thi từ ngày 04/01 đến ngày 29/01/2016.
- Nghỉ Tết Nguyên Đán 02 tuần từ 01/02 đến 12/02/2016./.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn