Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán

Bộ môn Toán thông báo kế hoạch tập trung và ôn thi sinh viên giỏi các môn như sau:

Thời gian: 8h ngày 7 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: 

1. Cơ sở Hà Nội

Môn Toán 1: phòng 401A1 (liên hệ Cô Vân Anh: 0163.826.8486)

Môn Toán 2: phòng 403A1 (liên hệ Thầy Dũng : 0984.709.573)

2. Cơ sở Vĩnh Phúc

Môn Toán 1 : Cô Hoàn 0968.399.163

Môn Toán 2 : Cô Hâu   0972.669. 371

3. Cơ sở Thái Nguyên

Môn Toán 1: Thầy Đạt 0976.990.888

Môn Toán 2: Cô Hà   0987.553.459

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn