Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh

BM Ngoại ngữ thông báo kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh

UTT

- Thời lượng: 30 tiết

- Giáo viên:

 Lê Thị Bình: 0914436330

 Mai Lê Thủy: 0917350998

- Thời gian dự kiến: tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần từ 13/11 đến 5/12 (thời gian có thể điều chỉnh cho phù hợp với lịch học chính của SV)

- Buổi đầu tiên: 18h00 Thứ 6 ngày 13/11.

- Địa điểm: Nhà C2.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn