Thông báo thay đổi lịch ôn và thi liên thông từ cao đẳng lên đại học

Trung tâm giáo dục thường xuyên trường Cao đẳng GTVT thông báo thay đổi lịch ôn và thi liên thông từ cao đẳng lên đại học như sau:
1- Ôn thi
- Ngành Đường ô tô và sân bay; Công nghệ thông tin: bắt đầu từ tối 22/9/2008
- Ngành kế toán tổng hợp: bắt đầu từ tối 29/9/2008

Trung tâm giáo dục thường xuyên trường Cao đẳng GTVT thông báo thay đổi lịch ôn và thi liên thông từ cao đẳng lên đại học như sau:
1- Ôn thi
- Ngành Đường ô tô và sân bay; Công nghệ thông tin: bắt đầu từ tối 22/9/2008
- Ngành kế toán tổng hợp: bắt đầu từ tối 29/9/2008
2- Ngày thi: 2/11/2008
3- Địa điểm học và thi: Trường Cao đẳng GTVT- 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn