Lịch ôn và thi hệ hoàn chỉnh kiến thức đại học- đợt 1 năm 2009

- Thời gian ôn thi: từ ngày 6/4 đến 3/5/2009
Học buổi tối, bắt đầu từ 18h00'. Nghỉ 30/4- 1/5/2009
- Thời gian thi: Ngày 10/5/2009.
- Địa điểm học và thi: Trường Cao đẳng GTVT.

alt

* Môn ôn thi tuyển :
- Cầu đường bộ: Cơ học đất; đường bộ.
- Cơ khí ô tô: Lý thuyết ô tô và Sức bền vật liệu.
- Kế toán tổng hợp: Nguyên lý kế toán và Kế toán tài chính.
- Vận tải- Kinh tế sắt: Kinh tế & Kế hoạch vận tải đường sắt; Tổ chức chạy tầu trên đường sắt.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn