Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Các tin khác

Quy định Tiêu chuẩn, Chức năng và Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp 17.04.2015

Quy định về thi sinh viên giỏi môn học và thi olympic quốc gia 18.12.2014

Quy định về quản lý hồ sơ HSSV và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ HSSV của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2014 07.09.2014

Quy định tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT đối với HSSV năm 2014 07.09.2014

Hướng dẫn tính điểm học tín chỉ 02.10.2013

Hướng dẫn sử dụng Chương trình xem điểm học phần 23.10.2012

Nội quy học đường 07.10.2011

Quy chế Học sinh, sinh viên nội trú 07.10.2011