Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 128 - Cienco1 có nhu cầu tuyển dụng cán bộ kỹ thuật phục vụ thi công các dự án, cụ thể:

Ngày 20/8/2015, Công ty TNHH MTV Đường Sắt Hà Nội đã có thông báo số 58/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 3 để cử đi Bắc Kinh, Trung Quốc đào tạo nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh - Hà Đông.

Người lao động sau khi trúng tuyển sẽ được cử đi đào tạo tại Bắc Kinh - Trung Quốc theo chương trình và kinh phí đào tạo của Dự án. Trong thời gian đào tạo, người lao động được hưởng các khoản chi phí sau:

- Chi phí đi lại 01 lần đi - về cho một khoá học của học viên. Chi phí đi lại học tập hàng ngày của học viên.
- Chi phí ăn, ở, lưu trú hàng ngày của học viên. Chi phí đào tạo, chi phí cấp Visa, chi phí mua bảo hiểm thân thể.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông báo việc tuyển dụng nhân lực để đưa đi đào tạo nghề vận hành, khai thác đường sắt đô thị (ĐSĐT) tuyến 2A, đoạn Cát Linh - Hà Đông tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

Tiếp theo Thông báo số 1613/TB-ĐHCNGTVT ngày 07/7/2015 của Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc tổ chức buổi giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản, Nhà trường hướng dẫn làm thủ tục ứng tuyển vào làm việc tại các doanh nghiệp ở Nhật Bản như sau:

Nhà trường thông báo tổ chức buổi giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn