Nhiệm vụ giao ban tháng 11 năm 2014

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/4416A/NVGB-ĐHCNGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 11 NĂM 2014

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ cấp tổ bộ môn
- Chủ trì: Đồng chí Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng
- Thư ký: Đồng chí Lê Văn Sự - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
- Nội dung:
+ Công bố các quyết định về tổ chức cán bộ;
+ Đánh giá công tác tháng 10/2014;
+ Nhiệm vụ công tác tháng 11/2014;    
I. Đánh giá công tác tháng 10/2014:
1. Công tác tuyên truyền
- Kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10; kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; triển khai đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014;
- Củng cố trang thông tin điện tử của Trường. Cơ sở Vĩnh Yên, cơ sở Thái Nguyên chủ động cập nhật thông tin.
2. Công tác tổ chức tổ chức & quản lý
* Công tác tổ chức
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ Bộ môn Tin học công trình, Bộ môn Thí nghiệm công trình thuộc Khoa công trình;
- Trình Bộ GTVT phương án cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo tiến độ của Bộ GTVT;
- Báo cáo thành tích đề nghị Bộ GTVT xét tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Nhà trường năm học 2013 - 2014;
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh Đảng ủy đã có chủ trương:
- Thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo sau đại học; Ban rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ;
- Bổ sung nhân sự Văn thư hành chính;
* Công tác quản lý
- Dự thảo đề án xã hội hóa công tác đào tạo; đề án học phí;
- Dự thảo Quy định nâng bậc lương sớm; Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ chức danh quản lý các đơn vị
- Làm việc với  đoàn kiểm toán nhà nước về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013 của Trường.
- Họp rút kinh nghiệm khắc phục các tồn tại sau kiểm toán.
3. Công tác đào tạo
* Công tác tuyển sinh
- Rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh năm 2014, xây dựng phương án tuyển sinh năm 2015;
- Tổ chức ôn tập thi tuyển sinh hệ đại học tại chức, liên thông cao đẳng lên đại học cho thí sinh đã tốt nghiệp đủ điều kiện 36 tháng;
- Thanh tra hậu tuyển sinh khóa 65.
* Công tác đào tạo
- Giao kế hoạch bổ sung cho các khoa, bộ môn; khai giảng lớp đào tạo cầu đường giảng dạy bằng tiếng Anh;
- Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn cho 20 học viên Lào;
- Quyết định thành lập các lớp khóa 65; phát bằng tốt nghiệp cho các lớp hệ cao đẳng;
- Xây dựng chương trình đào tạo ngành: Tài chính doanh nghiệp;
- Ban hành chương trình đào tạo: Vận tải Logistic và vận tải đa phương thức;
4. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
-  Tiếp cận với Bộ kế hoạch đầu tư xin thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2 dự án Jica “Tăng cường năng lực đào tạo hệ đại học”;
- Triển khai thực hiện dự án đầu tư: Cổng từ Thư viện; bàn ghế giảng đường;
- Nghiệm thu giáo trình đại học: Vật lý; Hóa học; Toán, Anh văn, Công trình thủy lợi .v.v. đã viết xong để đưa vào sử dụng;
5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
- Hoàn thành lát gạch sân hội trường lớn; hành lang giảng đường mới A2 cơ sở Vĩnh Yên;
- Triển khai thiết kế cải tạo: Đơn nguyên 2 Xưởng Công trình; Nhà ăn; Xưởng Cơ khí; kè ao Vĩnh Yên;
- Khởi công xây dựng giảng đường A1,  nhà điều hành cơ sở Vĩnh Yên;
- Thiết kế cải tạo nâng cấp phòng kiểm định ở Hà Nội; nhà lưu trú cơ sở Thái Nguyên;
- Xây dựng tháp địa chất 02 phòng thí nghiệm địa chất ở Vĩnh Yên, Thái Nguyên;
- Bổ sung các bàn thí nghiệm Phòng Hóa môi trường ở Hà Nội; Hóa Cơ bản ở Vĩnh Yên;
- Trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị giai đoạn 1; dự án đầu tư XDCB Thái Nguyên; kiểm toán dự án Jica;
6. Công tác học sinh, sinh viên
- Cơ bản đã hoàn thành làm thẻ sinh viên khóa 65; phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật;
- Liên lạc các khóa sinh viên đã tốt nghiệp để tổ chức buổi gặp mặt Nhà trường với các cựu sinh viên;
7. Công tác đoàn thể
* Công đoàn
  - Triển khai tổ chức thi lái xe ô tô, mô tô giỏi, an toàn trong cán bộ, viên chức và HS-SV; tổ chức cho nữ công nhân viên chức đi tham quan nhân dịp 20/10;
 - Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị viên chức vào 29/10/2014;
 * Đoàn thanh niên
- Triển khai chương trình văn nghệ chào mừng các tân sinh viên nhập trường và chuẩn bị cho hội diển văn nghệ cấp Trường tổ chức ở Vĩnh yên vào cuối tháng 11/2014;
- Thành lập các chi đoàn khóa 65, củng cố Hội sinh viên, Đội thanh niên tình nguyện, các câu lạc bộ;
- Tổ chức hiến máu nhân đạo ở các cơ sở Vĩnh Yên, Hà Nội.
8. Công tác xây dựng Đảng
- Triển khai kiểm tra các Chi bộ năm 2014;
- Xây dựng kế hoạch Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Nhà trường.
II. Công tác tháng tháng 11/2014:
1. Phòng Tổ chức cán bộ
- Thành lập Bộ môn Tin học công trình; Bộ môn Thí nghiệm công trình thuộc Khoa Công trình;
- Thành lập Trung tâm Tin học; Trung tâm Ngoại ngữ;
- Trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Rà soát định biên giảng dạy, cán bộ quản lý, phục vụ theo đề án vị trí việc làm phù hợp với quy mô 18.000 sinh viên;
- Rà soát, quyết định bổ nhiệm vào ngạch giảng viên các giảng viên đã thi tuyển viên chức;
- Bổ sung định biên cho Ban XDCB; đề nghị Quận đội Thanh Xuân bổ nhiệm đồng chí: Vũ Ngọc Khiêm làm Chỉ huy trưởng quân sự cơ sở Hà Nội;
- Điều chuyển nhân sự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải (xưởng công trình) về Ký túc xá; Phạm Thị KimThanh (khoa học cơ bản) về Phòng Thanh tra giáo dục;
- Giao nhiệm vụ: Phó trưởng Bộ môn tin học công trình; Bộ môn Thí nghiệm công trình; Bộ môn Vật lý; Bộ môn Cảng đường thủy ở Hà Nội; Bộ môn Đường ở Vĩnh Yên.
2. Phòng Đào tạo
* Công tác tuyển sinh
- Công khai phương án tuyển sinh năm 2015 tại các cơ sở đào tạo và trên Website của Nhà trường;
- Tiếp tục tuyển sinh hệ tại chức, liên thông cao đẳng lên đại học cho thí sinh đã tốt nghiệp đủ 36 tháng;
* Công tác đào tạo
- Trình Bộ GTVT phê duyệt đề án xã hội hóa công tác đào tạo;
- Xây dựng chương trình đào tạo sau đại học các ngành: Cầu đường và Cơ khí ô tô;
- Công khai chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo trên trang thông tin điện tử của Nhà trường;
- Rà soát, tính đủ mức thu học phí các hệ theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;
- Xây dựng chương trình đào tạo: Cơ khí chế tạo; Thanh tra giao thông; Quản lý khai thác;
- Nghiên cứu đề xuất kế hoạch đào tạo mô hình (4 + 1) bốn năm học ở Hà Nội, một năm học ở Vĩnh Yên;
- Thanh toán thừa giờ cho giảng viên năm học 2013 - 2014;
- Xét lên lớp, dừng học;
- Tổ chức thi học kỳ các học phần;
3. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
-  Tiếp cận với Bộ kế hoạch đầu tư xin thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2 dự án Jica “Tăng cường năng lực đào tạo hệ đại học”;
- Trình Bộ GTVT phê duyệt đề cương dự án đầu tư thiết bị giai đoạn 2;
- Hoàn thiện giáo trình cao đẳng thuộc danh sách 2 Jica để xuất bản;
- Nghiệm thu các giáo trình đại học đã viết xong để in đưa vào sử dụng;
- Xây dựng đề án hợp tác, ký biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Insa của Pháp; quan hệ với Sứ quán Ấn độ để gửi giảng viên đi đào tạo ngắn hạn; hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ; tổ chức đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho các sinh viên, học viên nước bạn Lào.
4. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
-  Phối hợp với đoàn thể thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong sinh viên;
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền giáo dục sinh viên không xa vào ma túy, các tệ nạn xã hội;
- Tổ chức buổi gặp mặt Nhà trường với các cựu sinh viên vào 15/11/2014 ;
- Triển khai hội thi sáng tạo hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Trường và thành lập Ngành GTVT;
- Hoàn thiện, bổ sung các văn bản quản lý về công tác sinh viên theo tiêu chí kiểm định Trường;
- Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các lớp hệ đại học;
- Tổ chức khám sức khỏe sinh viên khóa 65.
5. Phòng Hành chính - Quản trị
- Chủ trì xây dựng Quy định về quản lý giảng đường; Quy định sử dụng khai thác các phòng thí nghiệm;
- Chuẩn bị hội trường lớn phục vụ gặp mặt cựu sinh viên và lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014;
- Tổ chức đấu thầu nhà ăn tập thể;
- Củng cố trang thông tin điện tử;
- Hoàn chỉnh định mức vật tư thực tập các chuyên ngành.
6. Phòng Tài chính - Kế toán
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quyết toán các dự án hoàn thành theo kế hoạch của Bộ GTVT;
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung “Quy chế chi tiêu nội bộ” theo nguyên tắc: Gắn trả lương tăng thêm với khối lượng, hiệu quả công tác; chấp hành các quy định về tài chính; tạo điều kiện phát triển các loại hình đào tạo, sản xuất & dịch vụ; từng bước thực hiện xã hội hóa, tiến tới khoán quỹ tiền lương cho các lĩnh vực, đơn vị có điều kiện; khắc phục tồn tại đã nêu trong Hội nghị cán bộ viên chức và sau kiểm toán;
- Phối hợp các đơn vị giải ngân các nhiệm vụ theo dự toán được giao năm 2014;
7. Phòng Thanh tra giáo dục
- Triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra đào tạo năm học 2014 - 2015;
- Tổ chức dự giờ đột xuất một số giảng viên.
8. Phòng Đảm bảo chất lượng
- Hoàn thiện các nội dung ba công khai để thông tin trên Website của Trường;
- Xây dựng phần mền tổng hợp ý kiến sinh viên về giảng dạy của giảng viên.
9. Các khoa, bộ môn
- Triển khai chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm học và chiến lược phát triển Trường;
- Triển khai viết giáo trình nội bộ; xây dựng quỹ đề kiểm tra và thi học phần;
- Khoa Khoa học cơ bản: Triển khai hoàn thiện các giáo trình đại học đã nghiệm thu để in phục vụ giảng dạy;
- Khoa Cơ sở kỹ thuật: Triển khai viết giáo trình đại học các học phần thuộc khoa quản lý;
- Khoa Công nghệ thông tin: Triển khai viết giáo trình; xây dựng đề cương chi tiết các học phần ngành truyền thông và mạng máy tính;
- Khoa Công trình: Triển khai xây dựng đề cương mở ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý khai thác; Thanh tra giao thông; đề cương đào tạo cao học kỹ thuật Đường ô tô và Cầu;
- Khoa Cơ khí: Triển khai xây dựng đề cương mở ngành: Cơ khí chế tạo; đề cương chi tiết chuyên ngành: Cơ điện tử; đề cương mở ngành đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật ô tô;
 - Khoa Kinh tế - Vận tải: Triển khai đề cương giảng dạy chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Vận tải Logistics;
- Khoa Lý luận chính trị: Tổ chức thảo: “ Chủ tịch Hồ Chí Minh với GTVT”
- Khoa Đào tạo tại chức: Tiếp tục triển khai ôn tập tuyển sinh các lớp đại học tại chức, liên thông đủ điều kiện 36 tháng;
10. Cơ sở Thái Nguyên
- Triển khai các nội dung giao ban của Trường tới các đơn vị của cơ sở;
- Xây dựng chương trình hành động theo nhiệm vụ năm học và chiến lược phát triển Trường;
- Quảng bá hình ảnh của cơ sở lên trang Website của cơ sỏ;
- Hoàn thành sửa chữa hội trường; thiết kế cải tạo nhà công vụ giáo viên;
- Củng cố các mẫu phòng thí nghiệm địa chất;
- Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, văn nghệ tại cơ sở.
11. Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên
- Triển khai các nội dung giao ban của Trường tới các đơn vị của cơ sở;
- Chuyển phòng thí nghiệm Hóa học, Vật lý, Trắc địa, Địa chất về nhà giảng đường 4 tầng;
- Định vị để tiến hành san lấp và kè bờ ao cá;
- Trồng bổ sung cây xanh vào các vị trí đã xác định theo quy hoạch;
- Chọn vị trí  đất để ươm giống cây;
- Di chuyển kho công trình để xây dựng đơn nguyên mới; tiếp tục hoàn thiện xưởng công trình theo quy hoạch;
- Đổ đất tôn sân bóng đá phục vụ hội thao, hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày truyền thống Nhà trường;
- Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, văn nghệ tại cơ sở.
12. Ban Xây dựng cơ bản
- Trình Bộ và Nhà trường phê duyệt theo thẩm quyền các dự án: Thiết kế cải tạo nâng cấp đơn nguyên 2 Xưởng Công trình; thiết kế mới Xưởng Cơ khí ở Vĩnh Yên; thiết kế cải tạo nâng cấp Phòng Kiểm định ở Hà Nội; Nhà công vụ giáo viên ở Thái Nguyên;
- Phối hợp với Khoa Công trình thiết kế kè ao cá ở Vĩnh Yên;
- Giám sát xây dựng giảng đường A1, nhà điều hành ở Vĩnh Yên;
- Trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt dự án mở rộng đất ở Vĩnh Yên;
- Kiểm toán và quyết toán các dự án đã hoàn thành về đầu tư XDCB.
13. Trạm y tế
- Triển khai kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt;
- Triển khai công tác phòng dịch;
- Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên tổ chức khám sức khỏe sinh viên K65.
14. Thư viện
- Bổ sung giáo trình học tập, giảng dạy theo đề cương.
15. Trung tâm Dịch vụ đời sống
- Cải tiến công tác quản lý xe máy theo thẻ từ;
- Tổ chức lối vào, lối ra khu vực gửi xe của cán bộ, viên chức, lối vào khu lớp học C2, C3;
16. Trung tâm Đào tạo lái xe
- Triển khai tuyển sinh duy trì khai giảng các lớp đào tạo lái xe;
- Trình ban hành đề án “Xã hội hóa công tác đào tạo lái xe”;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, chương trình đào tạo .v.v. phục vụ công tác kiểm tra đào tạo lái xe;
17. Trung tâm Công nghệ cơ khí
- Trình thẩm định, ban hành chương trình đào tạo thực hành các chuyên ngành;
- Phát triển đào tạo nghề ngắn hạn, kỹ năng mềm cho ngành Cơ khí;
- Sắp xếp lại các phòng học thực hành; đề xuất bổ sung cơ sở vật chất;
- Cắt bổ các tổng thành xe đã thanh lý phục vụ đào tạo;
18. Công tác đoàn thể
 - Tiếp tục triển khai đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, viên chức, HS-SV;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hướng tới kỷ niệm 69 năm thành lập Trường và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014;
- Tham gia hội trại, thi tìm hiểu về đạo lý uống nước nhớ nguồn, giúp địa phương tuyên truyền hiến máu nhân đạo .v.v.
19. Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng công trình
- Giám sát xây dựng các hạng mục công trình của Trường;
- Trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty theo tiến độ của Bộ GTVT.
20. Trung tâm Tư vấn và kiểm định chất lượng công trình
- Phối hợp với các phòng thí nghiệm Khoa Công trình thực hiện các hợp đồng tư vấn và giảng dạy cho HS-SV;
- Kết hợp đào tạo với nghiên cứu một số nội dung của Ngành GTVT đang quan tâm;
Kết luận các ý kiến tham gia
- Giao cho Phòng Thanh tra giáo dục phối hợp với Phòng TCCB, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên kiểm tra việc chấp hành đeo thẻ của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên khi làm việc, học tập;
- Giao cho Phòng TCCB nghiên cứu bổ sung định biên cho Ban XDCB; Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật; Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường; Trung tâm Công nghệ cơ khí cơ sở Hà Nội;
- Giao cho Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên xây dựng kế hoạch thi Olimpic môn học;
- Giao cho Phòng HC-QT sửa chữa thay thế bệt vệ sinh hư hỏng, máy chiếu ở các giảng đường A1, A 2; bố trí nước uống giáo viên; nhắc nhở công tác vệ sinh môi trường ở các khu vực giảng đường; nhắc nhở bảo vệ không cho để xe máy ở sân trường trong giờ làm việc; quy định chỗ hoạt động dành cho thanh niên vào buổi tối; trang bị micro cho giảng đường 80 sinh viên; sửa các micro hỏng ở các phòng học cơ sở Hà Nội;
- Giao Ban XDCB phối hợp với HC-QT lát gạch sân bóng chuyền;
- Giao phòng KHCN và HTQT xác định giờ NCKH làm cơ sở xác định khối lượng thanh toán thừa giờ của giảng viên;
- Các đơn vị nhắc nhở giảng viên về tính chính xác điều kiện dự thi; gửi đề thi học phần trước 1 tuần về Phòng Đảm bảo chất lượng;
- Phòng Tài chính - Kế toán rà soát các trường hợp nợ học phí cung cấp cho Phòng Đảm bảo chất lượng trước kỳ thi các học phần.

Nơi nhận:

   - Các đồng chí trong BGH
   - Công đoàn, Đoàn TN
   - Các đơn vị
   - Lưu VT, HC-QT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


TS. Đỗ Ngọc Viện

THƯ KÝ

(Đã ký)

 Lê Văn Sự

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn