Nhiệm vụ giao ban tháng 02 năm 2015

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/344A/NVGB-ĐHCNGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 2 NĂM 2015

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tổ bộ môn
- Chủ trì giao ban: Đồng chí Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng
- Thư ký: Đồng chí Lê Văn Sự - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
- Nội dung:

+ Đánh giá công tác tháng 1/2015;
+ Nhiệm vụ công tác tháng  2/2015;
+ Lấy phiếu giới thiệu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Công bố các quyết định của tổ chức;
+ Vinh danh, bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.

I. Đánh giá công tác tháng 1/2015

1. Công tác tuyên truyền

-  Kỷ niệm 85 năm ngày thành Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 -;- 3/2/2015;

-  Tuyên truyền Đại hội Đoàn thanh niên Nhà trường.

- Tuyên truyền Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ nhà trường và Đại hội XII của Đảng.

2. Công tác tổ chức cán bộ & quản lý

* Công tác tổ chức, nhân sự

- Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Phòng HC-QT; Trung tâm Dịch vụ đời sống;

- Chuyển nhà ăn tập thể hết thời hạn khoán về Trung tâm Dịch vụ đời sống để tổ chức lại bếp ăn tập thể theo phương thức xã hội hóa;

- Ban chấp hành Đảng bộ giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Liên hoan chia tay các đồng chí đã được nhà nước cho nghỉ chế độ năm 2014;

- Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ các đồng chí lãnh đạo diện Bộ GTVT quản lý;

- Hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm;

- Hoàn thành báo cáo thi đua đề nghị Bộ GTVT xét đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nhà trường. 

* Công tác quản lý

- Trình phê duyệt bổ sung các định mức vật tư thực tập chuyên ngành;

3. Công tác đào tạo

* Công tác tuyển sinh

- Báo gọi thí sinh trúng tuyển hệ đại học tại chức; thí sinh trúng tuyển liên thông cao đẳng lên đại học đủ điều kiện 36 tháng;

- Đăng ký danh mục cuốn những điều cần biết về phương án tuyển sinh 2015;

* Công tác đào tạo

- Hoàn thiện mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật môi trường; Tài chính doanh nghiệp;

- Tổ chức thi học kỳ cho các lớp hệ chính quy; bảo vệ tốt nghiệp cho các lớp liên thông khóa 63;

- Triển khai xây dựng chương trình đào tạo tin học, ngoại ngữ để tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ.

- Họp rút kinh nghiệm về khảo thí, chất lượng đào tạo, kế hoạch đào tạo; 

4. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

- Nghiệm thu giáo trình đại học đã viết xong để đưa vào sử dụng;

- Thống nhất với Bộ Tài chính về ghi thu nguồn vốn của dự án Jica; 

- Xét tuyển đề cương đề tài cấp trường, triển khai đăng ký đề tài, dự án cấp bộ năm 2016;

- Chuẩn bị hội thảo khoa học và tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 5 năm. 

5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

- Cải tạo mặt bằng xưởng công trình, làm sân bóng đá, đường nội bộ .V.V. cơ sở Vĩnh Yên;

- Hoàn thiện nhà điều hành, đổ BT tầng 3 nhà giảng đường A1 Vĩnh Yên;

- Làm việc với Bộ Tài chính về cấp vốn nâng cấp 2015; điều chuyển xe ô tô cho trường; làm việc với Kho bạc nhà nước Thanh Xuân về giải ngân kinh phí và sử dụng dấu thanh toán;

6. Công tác sinh viên

- Tổng kết công tác giáo viên chủ nhiệm; quyết định giao công tác giáo viên chủ nhiệm lớp từ lúc sinh viên vào đến khi ra trường;

- Tổ chức thi học sinh, sinh viên giỏi;

7. Công tác đoàn thể 

- Hoàn thành Đại hội đoàn trường theo kế hoạch;

- Tổ chức bàn trao áo ấm quyên góp cho các hộ nghèo miền núi tỉnh Hà Giang;

- Công đoàn được tặng cờ Công đoàn cơ sở xuất sắc.

8. Công tác xây dựng Đảng

- Hoàn thành đại hội các chi bộ theo kế hoạch của Đảng bộ nhà trường.

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của các chi bộ, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trình Đại hội Đảng bộ nhà trường.

- Ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II. Công tác tháng tháng 2/2015

1. Phòng Tổ chức cán bộ

* Công tác tổ chức, nhân sự

- Nghiên cứu thành lập Hội đồng trường; Viện NCKH và Công nghệ; Phòng Sau đại học; Trung tâm Tin học; Trung tâm Ngoại ngữ;

- Rà soát cán bộ trường quản lý chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Tiếp nhận ký hợp đồng lao động với các giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Giáo sư, Phó giáo sư về công tác tại trường theo Nghị định của Chính phủ;

- Tiễn cán bộ, công nhân viên lên đường nhập ngũ.

* Công tác quản lý

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Quy chế hoạt động Trường Đại học Công nghệ GTVT” phù hợp với Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Giao nhiệm vụ quản lý, bảo trì các phòng thí nghiệm đã đầu tư; cử định biên tiếp nhận và chuyển giao công nghệ phòng thí nghiệm môi trường;

3. Phòng Đào tạo

* Công tác tuyển sinh

- Kiểm tra bằng tốt nghiệp các lớp cao đẳng liên thông đại học nhập trường;

- Tuyên truyền phương án tuyển sinh trên Website và các cơ sở đào tạo.

* Công tác đào tạo

- Xây dựng đề án học phí theo mô hình tự chủ;

- Xây dựng đề án dạy học bằng tiếng nước ngoài;

- Chỉnh sửa, bổ sung định mức đào tạo;

- Hoàn thành, trình Bộ GD&ĐT xin mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật môi trường; Tài chính doanh nghiệp;

- Tiếp tục triển khai mở các ngành đại học có đủ điều kiện.

- Thông tin kết quả học tập của sinh viên với gia đình.

4. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

- Nghiệm thu các giáo trình đại học đã viết xong để đưa vào sử dụng;

- Kiểm toán dự án Jica để trình Bộ GTVT phê duyệt quyết toán hoàn thành;  

- Nghiệm thu đề tài, dự án cấp bộ, cấp trường, đăng ký đề tài, dự án cấp bộ năm 2016;

- Chuẩn bị cho hội thảo khoa học, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 5 năm 2010 - 2015; 

5. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

- Tăng cường quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh viên;

- Rà soát sửa đổi, ban hành quy định đối với sinh viên;

- Phối hợp với các khoa phổ biến kế hoạch nghỉ tết của Nhà trường.

- Công bố kết quả, trao giấy khen, phần thưởng cho sinh viên đạt kết quả trong kỳ thi sinh viên giỏi các môn học;

6. Phòng Hành chính - Quản trị

- Đôn đốc vệ sinh khuôn viên trường trước khi nghỉ tết.

- Xây dựng kế hoạch trực tết, nhắc nhở các đơn vị niêm phong các phòng thí nghiệm, phòng làm việc, giảng đường trước khi về nghỉ tết.

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ trong nhà trường. 

- Chuẩn bị hội trường gặp mặt đầu xuân cán bộ, giáo viên.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán xây dựng đề án tự chủ tài sản. 

7. Phòng Tài chính - Kế toán

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quyết toán các dự án hoàn thành;

- Rà soát, sửa đổi “Quy chế chi tiêu nội bộ”; 

- Phối hợp với các đơn vị kiểm kê tài sản năm 2014;

- Chi quà tết và thanh toán khối lượng hoàn thành cho cán bộ viên chức, người lao động trước khi về nghỉ tết;

- Phân bổ kinh phí các cơ sở đào tạo.

8. Phòng Thanh tra giáo dục

 - Kiểm tra các đơn vị thực hiện quy định của trường trước khi về nghỉ tết;

 - Kiểm tra chấp hành giờ lên lớp trước và sau nghỉ tết.

9. Phòng Đảm bảo chất lượng

- Hoàn thiện nội dung ba công khai để thông tin trên Website của trường;

- Hoàn thành công tác thi, chấm thi, nhập điểm các học phần;

10. Các khoa, bộ môn

- Khoa Khoa học cơ bản chủ trì phối hợp với Phòng KHCN và HTQT xây dựng đề án dạy học ngoại ngữ;

- Phổ biến kế hoạch nghỉ tết, tăng cường công tác quản lý sinh viên trước và sau nghỉ tết;

- Thống kê sinh viên có hoàn cánh khó khăn cần trợ cấp gửi Phòng Công tác sinh viên;

- Tổ chức vệ sinh, niêm phong các phòng làm việc, phòng thí nghiệm trước khi về nghỉ tết.

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ trong nhà trường. 

11. Cơ sở Thái Nguyên

- Triển khai các nội dung giao ban của trường tới các đơn vị của cơ sở;

- Chỉ đạo đón tết phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở; 

12. Cơ sở Vĩnh Yên

- Triển khai các nội dung giao ban của trường tới các đơn vị của cơ sở;

- Chỉ đạo đón tết phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở; 

13. Ban Xây dựng cơ bản

- Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán;

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế các hạng mục nâng cấp 2015; 

- Trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt dự án mở rộng đất ở Vĩnh Yên;

- Quyết toán dự án hoàn thành đầu tư XDCB cơ sở Thái Nguyên; giảng đường A2; ký túc xá cơ sở Vĩnh Yên.

- Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu xây dựng các công trình năm 2015; 

14. Trạm Y tế

- Kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt nhà ăn;

- Triển khai công tác phòng dịch;

15. Thư viện

- Bổ sung giáo trình học tập, giảng dạy theo đề cương;

- Nghiệm thu bàn giao cổng từ thư viện đưa vào sử dụng.

16. Trung tâm Dịch vụ đời sống

- Làm thẻ từ quản lý khu vực trông xe;

- Vệ sinh khu vực gửi xe trước khi về nghỉ tết. 

17. Trung tâm Đào tạo lái xe

- Sắp xếp xe tập lái để vào nơi quy định;

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh sau tết;

18. Trung tâm Công nghệ cơ khí

- Hoàn thiện các bài giảng thực hành các hệ theo chuyên ngành;

- Vệ sinh, niêm phong, bàn giao bảo vệ các phòng thí nghiệm trước khi nghỉ tết;

19. Công tác đoàn thể

- Đoàn thanh niên chủ trì xây dựng đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong sinh viên năm 2015;

- Xây dựng kế hoạch triển khai hội thao, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3/2015;

- Công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến

20. Công ty TNHH một thành viên

- Giám sát xây dựng các hạng mục công trình của Trường;

- Tiếp tục triển khai bán một số cổ phần theo phương án cổ phần hóa đã được Bộ GTVT phê duyệt.

21. Trung tâm Tư vấn kiểm định chất lượng công trình giao thông

- Vệ sinh, niêm phong các phòng thí nghiệm trước khi về nghỉ tết; 

- Thanh toán công cho giáo viên thực hiện các hợp đồng;

22. Ban Chỉ huy quân sự

 -  Chuẩn bị mô hình học cụ giáo dục quốc phòng dự thi;

 -  Phối hợp với Quận đội Thanh Xuân để sĩ quan dự bị đi tập huấn;

 -  Phối hợp với Phòng TCCB tiễn cán bộ, công nhân viên lên đường nhập ngũ.

Kết luận các ý kiến tham gia

- Phòng Đào tạo sớm gửi danh sách sinh viên học lại tới giáo viên giảng dạy để điểm danh;

- Phòng TC-KT phối hợp các khoa để thống nhất sử dụng biên lai thu học phí;

- Phòng Đảm bảo chất lượng bố trí đủ giáo viên coi thi 2 người/phòng thi;

- Phòng KHCN và HTQT làm thủ tục bàn giao giáo trình cho Thư viên;

- Phòng HC-QT bàn giao chìa khóa tầng 2 Thư viện cho Thư viện quản lý.

Nơi nhận:

   - Các đồng chí trong BGH
   - Công đoàn, Đoàn TN
   - Các đơn vị
   - Lưu VT, HC-QT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Đỗ Ngọc Viện

THƯ KÝ

(Đã ký)

 

 Lê Văn Sự

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn