Nhiệm vụ giao ban tháng 7 năm 2015

NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 7 NĂM 2015

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 7 năm 2015.
Địa điểm:
Phòng họp tầng 3 nhà H3.
Thành phần:
Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ bộ môn trở lên.
Chủ trì:
PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng.
Thư ký:
Đồng chí Đỗ Quốc Hùng - Tổ trưởng Tổ Hành chính - Văn thư, Phòng Hành chính - Quản trị.
Nội dung:
- Đánh giá công tác tháng 6 năm 2015;
- Nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2015.

I. Đồng chí Hiệu trưởng biểu dương một số đơn vị và cá nhân có thành tích nổi bật
- Nhóm chuyên gia của Khoa Công trình liên kết với các đơn vị ngoài trường đã làm tốt công tác nghiên cứu khoa học kết hợp sản xuất;
- Tổ công tác tham gia Triển lãm và Hội thảo quốc tế ngành GTVT tại số 91- Trần Hưng Đạo - Hà Nội, được lãnh đạo Bộ GTVT và khách tham quan đánh giá cao;
- Đoàn cán bộ, giảng viên tham gia giám sát kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia tại tỉnh Hòa Bình đã làm tốt nhiệm vụ;
- Thầy Dương Xuân Kỷ và Bộ môn Giáo dục QP - AN đã phối hợp tốt với các lực lượng, tham gia chữa cháy tại Liên doanh ô tô Hòa Bình;
- Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp do có sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị được phân công;
- Hoàn thành công tác tổ chức thi, bảo vệ đồ án tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 63.

II. Các đơn vị báo cáo công tác đã thực hiện tháng 6/2015 và kế hoạch công tác tháng 7/2015
1. Phòng Đào tạo
- Hoàn thành tổ chức thi tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 63.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2015 - 2016, làm việc và giao khối lượng cho các khoa, bộ môn trực thuộc.
- Thực hiện nhiệm vụ Bộ GTVT giao: Xây dựng quy hoạch phát triển trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016 cho các ngành, các hệ đào tạo.
- Chuẩn bị tổ chức thi tuyển sinh liên thông vào tháng 8 năm 2015; đề nghị các khoa phối hợp phục vụ kỳ thi tuyển sinh liên thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

2. Khoa Đào tạo tại chức
- Công tác tuyển sinh liên thông năm học 2015 - 2016: Đang tiếp tục nhận hồ sơ dự thi, dự kiến tổ chức thi tuyển đầu vào ngày 1 và 2/8/2015.
- Phối hợp với các khoa: Kinh tế - Vận tải, Cơ khí, Công trình tổ chức thi và chấm thi tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khóa 64.
- Liên kết với các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp ngoài Trường mở các lớp đào tạo ngắn hạn.
 
3. Phòng KHCN và HTQT
 - Hoạt động nghiên cứu khoa học: Đề tài cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước đang trong giai đoạn triển khai đều đảm bảo tiến độ.
- Đã nghiệm thu 3 đề tài cấp Bộ; 4 đề tài cấp Trường; sắp tới tiếp tục nghiệm thu một số đề tài của các Khoa.
- Phối hợp tham gia hội chợ triển lãm và Hội thảo quốc tế ngành GTVT.
- Hợp tác Quốc tế: Đã phối hợp với một số công ty Nhật bản về đào tạo và tuyển dụng.
- Làm việc với một số trường Đại học của Pháp để tuyển sinh viên đi học các chương trình liên kết đào tạo.
- Chuẩn bị hội thảo quốc tế nhân dịp 70 năm thành lập Trường.
- Khẩn trương xây dựng nội san khoa học công nghệ, tiến tới xuất bản tạp chí khoa học công nghệ.

4. Ban Xây dựng cơ bản
- Khu giảng đường A1, Nhà điều hành (Vĩnh Yên) đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng đầu năm học mới.
- Chuẩn bị đấu thầu công trình: Cải tạo nhà ăn (Vĩnh Yên) thành xưởng cơ khí.
- Đang trình xét duyệt dự án chống xuống cấp (Thái Nguyên).

5. Phòng Hành chính - Quản trị
- Đang khắc phục một số hư hỏng sau giông bão.
- Tập trung sửa chữa các giảng đường A1, A2.
- Bảo dưỡng và sửa chữa lại toàn bộ máy chiếu.
- Đề nghị các phòng thí nghiệm, phòng thực hành thống kê sớm các hư hỏng chuyển Phòng Hành chính - Quản trị để Phòng có kế hoạch sửa chữa.
- Sửa chữa hệ thống điện, nước trong Trường.

6. Phòng Công tác HS - SV
- Kế hoạch tổ chức Hội nghị các lớp Sinh viên.
- Triển khai làm thẻ Ngân hàng thu học phí.
- Đã xây dựng xong kế hoạch bế giảng khóa 63.
- Công tác quản lý hồ sơ: Đang hoàn thiện và triển khai quản lý hồ sơ của HS - SV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Công tác đoàn thể
- Tổ chức thành công chiến dịch tiếp sức mùa thi 2015.
- Tham gia giải bóng đá của Ngành GTVT (khai mạc sáng ngày 9/7/2015). Dự kiến chiều ngày 12/7/2015 kết thúc bế mạc.
- Tổ chức chương trình Funny all style battle cho Sinh viên yêu thích Hiphop.
- Tổ chức tham quan triển lãm Quốc tế về KHCN của Ngành GTVT.
- Cùng Đoàn thanh niên Bộ GTVT đón TNXP; gặp mặt TNXP ngày 9/7/2015.
- Chuẩn bị tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ngành GTVT lần thứ hai chào mừng 70 năm ngành GTVT dự kiến vào cuối tháng 7/2015.
 
8. Phòng Tổ chức cán bộ
- Đề nghị các đơn vị gửi kết quả bình xét thi đua, tổng kết năm học 2014 - 2015 và đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016 về Phòng TCCB.
- Bổ sung đăng ký thi đua đối với tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên.
- Trình thi đua của Trường với Bộ GTVT, đã hoàn tất hồ sơ để đăng ký thi đua.
- Các đơn vị phối hợp với Phòng TCCB rà soát chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
- Trình Nhà trường giao Quyết định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

9. Các khoa
a) Khoa Công trình
- Chương trình đào tạo: Thông thường chương trình đào tạo chỉnh sửa sau khi một khóa Sinh viên ra trường, với chương trình đại học hiện nay khóa 62 chưa ra trường lên chưa có kế hoạch điều chỉnh về chương trình đào tạo.
- Công tác xây dựng đề cương chi tiết học phần sẽ điều chỉnh để thực hiện trong năm học tới.
- Đề nghị chia mỗi nhóm Sinh viên thực tập tại phòng Thí nghiệm, Xưởng công trình, đồ án học phần là khoảng 20 Sinh viên/1 nhóm.
- Đại học khóa 62 năm cuối tập trung thực hiện nâng cao chất lượng thực tập, đồ án tốt nghiệp và một số kỹ năng mềm.
- Chủ động phân nhóm HS - SV và giáo viên để giao đề tài tốt nghiệp sớm cho HSSV.
b) Khoa Cơ khí
- Chương trình đào tạo: Chưa có kế hoạch điều chỉnh.
- Chất lượng sinh viên cao đẳng tốt nghiệp ra trường: Đã hoàn thành và thực hiện đúng nội dung yêu cầu.
c) Khoa Công nghệ thông tin
- Tổ chức và bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp cho Sinh viên khóa 63.
- Kết hợp với Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch cho năm học 2015 - 2016.
- Kết hợp với phòng Hành chính - Quản trị bảo dưỡng và sửa chữa một số máy tính.
- Chương trình đào tạo đại học: Đang thực hiện cho khóa 64; đã giao cho các bộ môn, nhóm chuyên môn kiểm tra và rà soát lại để đề xuất với Khoa.
d) Khoa Kinh tế vận tải
- Đã làm việc với Ban Giám hiệu về kế hoạch năm học mới.
- Khoa đã có tờ trình gửi Ban Giám hiệu về việc giảng dạy bổ sung chuyên đề kế toán cho các lớp Kinh tế khóa 63, 64, 65 phù hợp với quy định của Thông tư mới ban hành năm 2015 (Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp).
- Xây dựng xong đề cương chuyển đổi.
đ) Khoa Lý luận chính trị
- Hoàn thành toàn bộ đề cương các học phần do khoa đảm nhận với hệ cao đẳng, đại học, cao học do Bộ GDĐT ban hành.
- Tiếp tục nghiên cứu đề thi mang tính chất đổi mới.
- Đã phân công giáo viên cho khóa mới.
g) Khoa Khoa học cơ bản
- Đã làm việc với lãnh đạo Nhà trường về kế hoạch năm học 2015 - 2016 và kiện toàn đội ngũ.
- Đề nghị được liên kết trong nghiên cứu khoa học để tham gia đề tài nếu có liên quan đến lĩnh vực Khoa đảm nhiệm.
- Phối hợp với các bộ môn chuyên ngành để rà soát chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy của Khoa KHCB cho phù hợp.
h) Khoa Cơ sở kỹ thuật
- Nghiệm thu cấp Khoa bốn giáo trình biên soạn đối với hệ đại học. Đề nghị được nghiệm thu cấp Trường.
- Chương trình đào tạo: Đã giảng dạy từ khóa 62 (Đại học).
+ Đề nghị bố trí lịch học môn học cơ sở hợp lý hơn, sau học phần Toán có liên quan tính toán trong môn học cơ sở.
+ Do khối lượng kiến thức của các môn Khoa Cơ sở kỹ thuật nhiều nhưng lại bố trí học với số tín chỉ ít dẫn đến tình trạng kết quả học tập của sinh viên chưa cao. Khoa đề nghị tăng thời lượng học các môn của Khoa hoặc được tách mỗi môn thành hai học phần: Cơ học cơ sở 1, Cơ học cơ sở 2; Sức bền vật liệu 1, Sức bền vật liệu 2.
- Phòng máy thực hành Autocad: P601-A5 có nhiều máy tính cũ hỏng được trang bị từ rất lâu (năm 2007, 2008). Đề nghị được thanh lý và thay thế mới để đảm bảo cho việc giảng dạy, học tập tốt hơn.

10. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Long
- Khoa Kinh tế có đề xuất bổ sung nội dung trong học phần kế toán đảm bảo bám sát thông tư 200 của Bộ Tài chính; nên bố trí tổ chức bổ sung kiến thức cho sinh viên dưới dạng chuyên đề.
- Các khoa nghiên cứu điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, cấu trúc lại một số học phần đảm bảo điều kiện tiên quyết, thuận lợi trong bố trí thực hành, thí nghiệm.
- Phòng Đào tạo phối hợp với phòng Tài chính kế toán thực hiện thanh toán khối lượng thừa giờ cho giảng viên còn tồn tại từ trước dứt điểm trong tháng 7 năm 2015.
- Phòng Hành chính - Quản trị phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức sắp xếp lại bàn, ghế các phòng học cho phù hợp đảm bảo mỹ quan.

11. Ý kiến bổ sung
a) Thư viện
- Tập huấn sử dụng Thư viện cho học sinh, sinh viên.
- Đề tài tốt nghiệp, đề tài khoa học; Bản mềm luận văn của Thạc sỹ, Tiến sỹ được lưu trữ tại Thư viện và đưa lên mạng.
- Đề nghị có Quyết định thanh lý sách. CBGV trước khi nghỉ hưu phải qua Thư viện xác nhận.
- Đề nghị đưa thành viên của Thư viện tham gia vào hội đồng khoa học Trường.
- Xây dựng cơ bản phải phối hợp với đơn vị sử dụng, có thời gian thi công và kết thúc.
- Đề nghị mở xưởng in.
b) Trung tâm DVĐS
- Đề nghị tiến hành sửa ký túc xá (B1) đơn nguyên 2, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, sân ký túc xá.
c) Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và xây dựng công trình
- Đề nghị Nhà trường hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và cho thanh toán công trình: Xây dựng bồn hoa, sân bê tông và rãnh thoát nước tại Vĩnh Yên.
d) Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật môi trường
- Đề nghị Nhà trường chỉ đạo đôn đốc để mở ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.
- Đề nghị bổ sung nhân lực cho bộ môn Thủy lực thủy văn.
- Đề án tin học hóa và xây dựng cổng thông tin điện tử.
đ) Phòng Đào tạo sau đại học
- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thẩm định chương trình đào tạo và kiểm tra cơ sở vật chất cho ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông.
- Tiếp tục hoàn thiện các nội dung mở ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực để trình Bộ GDĐT.
- Mời giảng viên thỉnh giảng để đào tạo Thạc sỹ.
g) Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên
- Công tác xây dựng cơ bản của Cơ sơ Thái Nguyên: Kinh phí hàng năm quá nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu.

III. Kết luận
- Thống nhất các nội dung đã thông qua ở trên.
- Khuyến khích các đơn vị tăng cường thực hiện công tác tự chủ các lĩnh vực được Nhà trường giao.
- Giao Phòng Đào tạo và Khoa Đào tạo tại chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh và đăng ký nhập học đảm bảo đúng quy chế.
- Giao Phòng Đào tạo sau đại học tổ chức thẩm định hồ sơ đào tạo sau đại học kịp trình Bộ GDĐT trong tháng 8/2015.
- Giao Ban XDCB đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, sớm đưa vào sử dụng, đặc biệt là giảng đường A1 và Nhà điều hành tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên kịp đưa vào sử dụng đầu năm học mới.
- Các đơn vị rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất thuộc đơn vị mình đang được giao sử dụng, thống kê ngay các hư hỏng và gửi về phòng HCQT tổng hợp để kịp có kế hoạch sửa chữa, bổ sung ngay trong thời gian hè.
- Giao Phòng TCCB rà soát lại đội ngũ, đặc biệt là các bộ môn, để có kế hoạch bổ nhiệm, thay thế các đồng chí nghỉ hưu và có đề xuất để kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị.


Nơi nhận:

- Các đồng chí trong BGH
- Công đoàn, Đoàn TN
- Các đơn vị
- Lưu VT, HC-QT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Văn Đông

THƯ KÝ

(Đã ký)

 

Đỗ Quốc Hùng

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn