Thông báo

Thông báo

Đề nghị tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế tổ chức, quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập trường (15/11/1945-15/11/2015), 54 năm ngày Bác Hồ về thăm trường (29/11/1961-29/11/2015), ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), Trường đại học Công nghệ GTVT tổ chức

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập trường (15/11/1945-15/11/2015), 54 năm ngày Bác Hồ về thăm trường (29/11/1961-29/11/2015), ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), Trường đại học Công nghệ GTVT tổ chức

Trong không khí thi đua phấn khởi của các thế hệ Thầy và Trò trường đại học Công nghệ GTVT hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường (15/11/1945-15/11/2015), chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) và 54 năm Ngày Bác Hồ về thăm Trường (29/11/1961-29/11/2015); Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại “Tự hào truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển”, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;

Đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo Quy định chế độ họp trong hoạt động của Nhà trường

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn