Tuần sinh hoạt công dân Khóa 66, năm học 2015 - 2016

Từ ngày 07/9 đến ngày 18/9, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2015 - 2016 cho các sinh viên đại học năm thứ nhất, khoá 66 của Nhà trường.

Tuấn sinh hoạt công dân nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp các HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế đồng thời tiếp nhận đầy đủ các thông tin và thực hiện tốt quy định của Nhà trường, cũng như chuẩn bị những hành trang vững chắc của Trường hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện trước năm học mới sắp tới.

tuần sinh hoạt công dân, k66
Toàn cảnh lớp học "Tuần sinh hoạt công dân" cho các tân sinh viên khoá 66

tuần sinh hoạt công dân, k66
PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng Nhà trường lên lớp tại Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học

Trong buổi gặp mặt các tân sinh viên (Khóa 66), PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT. Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh ở môi trường đại học sinh viên không chỉ học tập mà còn phải biết cải tiến, sáng tạo cách làm việc và tạo ra sản phẩm tốt hơn. Vì vậy, trong môi trường đại học sinh viên cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu những phương thức mới để định hướng bản thân học tập. Ngoài việc học tập, sinh viên nên quan tâm đến sự phát triển của xã hội, đất nước. Từ đó, Nhà trường hi vọng sinh viên luôn quan tâm và rèn luyện bản thân để có kiến thức chuyên môn tốt, đặc biệt là những hiểu biết đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp.

tuần sinh hoạt công dân, k66
TS. Nguyễn Hoàng Long - Phó Hiệu trưởng Nhà trường lên lớp tại Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học

Sinh viên tham dự Tuần sinh hoạt công dân nhằm mục đích gì?

Tuần sinh hoạt công dân nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp các bạn hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Nội dung sinh hoạt giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện của Nhà trường và nhu cầu của xã hội.

Thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học tập là những tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV trong năm học đầu tiên.

tuần sinh hoạt công dân. k66

Cụ thể, sinh viên sẽ học tập, thu thập những thông tin gì trong Tuần lễ này?

Trong tuần sinh hoạt công dân, các tân sinh viên được Nhà trường phổ biến những nội dung sau:

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh;
- Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam;
- Nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội;
- Chương trình công tác HSSV giai đoạn 2012 - 2016 do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành; các quy chế, quy định, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục - Đào tạo và các nội dung do Nhà trường quy định; thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV; một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2015 – 2016; công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; công tác y tế trường học tập trung vào các hoạt động: khám sức khỏe đầu năm, ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện; chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 – 2016;
- Kiến thức pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; kiến thức an toàn giao thông; đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá;
- Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Công nghệ GTVT; các quy chế, quy định về đào tạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và một số nội dung do Nhà trường quy định;
- Các chuyên đề phương pháp học tập hiệu quả, kỹ năng học ngoại ngữ.

Tiếp đó, sinh viên được các Khoa chuyên ngành phổ biến các nội dung gắn liền với những năm tháng học tập tại trường. Trước hết là việc bầu ban cán sự lớp và công bố danh sách giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập). Thời gian để các Khoa gửi danh sách Cố vấn học tập (GVCN) và Ban cán sự lớp chính thức năm học 2015 – 2016 để trình Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận.

Một số nội dung chính sinh viên sẽ được các Khoa chuyên ngành phổ biến cụ thể, bao gồm:

- Giới thiệu về khoa: cơ cấu tổ chức, thông tin cho HSSV về số điện thoại, email của Ban chủ nhiệm khoa, giáo vụ khoa; website của khoa,…
- Thông tin cho HSSV về chương trình đào tạo, chương trình học theo từng ngành, từng bậc đào tạo của khoa,…
- Công bố cho HSSV biết về lịch trực, lịch tiếp HSSV của Ban chủ nhiệm khoa.
- Phổ biến về công tác phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và địa phương.
- Phổ biến lịch Giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) sinh hoạt 1 tháng/ 1 lần.
- Nhắc nhở Ban cán sự lớp tham dự Buổi họp Sinh hoạt Ban cán sự lớp định kỳ mỗi tháng một lần.
- Các vấn đề khác liên quan đến HSSV.

Các tin khác

Hội nghị thẩm định nghiệm thu sách "Lịch sử truyền thống Trường Đại học Công nghệ GTVT" 05.11.2015

Thư cảm ơn nhân dịp Hội nghị Khoa học công nghệ Giao thông vận tải lần thứ 3 22.10.2015

Hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của Trường Đại học Công nghệ GTVT 20.10.2015

Hơn 200 nhà khoa học tham gia Hội nghị khoa học công nghệ GTVT lần thứ III 16.10.2015

Cơ sở đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 28.09.2015

Tưng bừng Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 tại Vĩnh Phúc 25.09.2015

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành và thu phí đường ô tô cao tốc 09.09.2015

Gần 3000 tân sinh viên Khoá 66 nhập học sáng nay 5/9 05.09.2015