Bộ môn Đầu máy toa xe

Địa chỉ: Phòng 501, Khu hiệu bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Đầu máy toa xe được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1955/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Anh Tuấn
- Tổng số CB- GV- CNV: 03 người.

* Chức năng
Bộ môn Đầu máy toa xe Khoa Cơ khí là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Cơ khí và Trường.

Các tin khác

Khoa cơ khí 20.03.2009

Văn phòng khoa Cơ khí 20.03.2009

Bộ môn Ô tô 20.03.2009

Bộ môn Máy xây dựng 20.03.2009

Bộ môn Máy tàu thủy 20.03.2009

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn