Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật

Địa chỉ: Phòng 412 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Số 54 - Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân Hà Nội.

Lịch sử: Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra Quyết định thành lập số 1718/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27/6/2014.

Tổ chức nhân sự:
- Trưởng Bộ môn: NCS.ThS. Vũ Anh Tuấn
- Tổng số CB-GV-CNV: 10 (Trong đó: ThS-NCS: 09; Kĩ sư: 01).

Chức năng:
Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật, Khoa Cơ sở kỹ thuật là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu Khoa học và công nghệ của một số chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Cở sở kỹ thuật và nhà Trường.

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn