Bộ môn Điện - Điện tử

Địa chỉ : Phòng 403 - Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Điện - Điện tử, khoa Công nghệ thông tin được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1957/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
*Tổ chức nhân sự
- Phó trưởng Bộ môn : Ths. Phạm Trường Giang
- Tổng số CB-GV-CNV : 14 người. (Trong đó: Tiến sĩ: 01; ThS-NCS: 06; ĐH: 07)
* Chức năng
Bộ môn Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Công nghệ thông tin và Trường.

Các tin khác

Khoa Công nghệ thông tin 29.05.2009

Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 29.05.2009

Bộ môn Hệ thống thông tin 29.05.2009

Bộ môn Công nghệ mạng 29.05.2009