Bộ môn Cầu

Địa chỉ: Phòng 306 Nhà A4, Trường Đại học Công nghệ GTVT , số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Lịch sử:
Bộ môn Cầu, khoa Công trình được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1944/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng Bộ môn: TS. Phùng Bá Thắng
- Phó Trưởng Bộ môn : Ths. Lương Mạnh Tiến
- Tổng số CB-GV: 19 người ( Trong đó :Giáo sư: 01 Tiến sỹ: 07; Thạc sỹ: 07 ; Kỹ sư: 04 )

* Chức năng: Bộ môn Cầu Khoa Công trình là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Công trình và Trường.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn