Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật môi trường

Địa chỉ: Phòng 206 Nhà A4, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội.
Email: 

Lịch sử: Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật môi trường được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số  1229/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 06/05/2014.

Tổ chức nhân sự:
   - Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Song Dũng

   Giảng viên cơ hữu:
      1. Nguyễn Song Dũng
      2. Phạm Thị Huế
      3. Nguyễn Thị Phương Dung
      4. Nguyễn Văn Thịnh

Tổng số CB-CNV: 08 (Trong đó: Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 06)

Chức năng: Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật môi trường trực thuộc khoa Công trình có chức năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo chương trình đào tạo của Trường.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn