Bộ môn Địa kỹ thuật

Địa chỉ: Phòng 104 Nhà H3, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email

* Lịch sử:
Bộ môn Địa kỹ thuật được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1949/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng Bộ môn: TS. Ngô Thị Thanh Hương
- Tổng số CB-GV: 07 người (Trong đó :Tiến sĩ: 01; Thạc sỹ : 05; Kỹ sư: 01)

* Chức năng:
Bộ môn Địa kỹ thuật Khoa Công trình là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Công trình và Trường.

* Một số thiết bị phòng thí nghiệm Bộ môn Địa kỹ thuật:


Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn