Bộ môn Đo đạc - Khảo sát công trình

Địa chỉ: Phòng 302 Nhà A4, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email

* Lịch sử:
Bộ môn Đo đạc - Kháo sát công trình được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1946/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011.

* Tổ chức nhân sự:
- Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Loan
- Tổng số CB-GV: 11 người ( Trong đó : Tiến sỹ : 01; Thạc sỹ : 09; Kỹ sư : 01)

* Chức năng: Bộ môn Đo đạc - Khảo sát công trình là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Công trình và Trường.

* Một số hình ảnh:

Thực hành Đo đạc - Khảo sát công trình trên máy toàn đạc điện tử, hệ thống định vị GPS

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn