Bộ môn Đường

Địa chỉ: Phòng 307 Nhà A4, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Lịch sử :
Bộ môn Đường, khoa Công trình được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1945/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng Bộ môn : TS. Nguyễn Minh Khoa
- Phó Trưởng Bộ môn: TS. Trần Trung Hiếu
- Phó Trưởng Bộ môn: Ths. Phạm Trung Hiếu
- Tổng số CB-GV: 23 người (Trong đó : Tiến sỹ : 05; Thạc sỹ : 11; Kỹ sư : 07)

* Chức năng: Bộ môn Đường Khoa Công trình là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Công trình và Trường.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn