Bộ môn Thí nghiệm công trình

Địa chỉ: Phòng 203 Nhà A4, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội.
Email: 

Lịch sử: Bộ môn Thí nghiệm công trình được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số  4410/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 05/11/2014.

Tổ chức nhân sự:
   - Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn: TS. Trần Ngọc Hưng

   Giảng viên cơ hữu:
      1. Trần Ngọc Hưng
      2. Trần Thanh Hà
      3. Lê Nho Thiện
      4. Bùi Thế Chung
      5. Nguyễn Trường Chinh
      6. Vũ Quang Dũng
      7. Bùi Mạnh Lực
      8. Đặng Thế Vinh
      9. Vũ Thế Thuần
      10. Nguyễn Ngọc Hải
      11. Trọng Kiến Dương
      12. Phạm Thế Hưng

Chức năng: Bộ môn Thí nghiệm công trình trực thuộc Khoa Công trình có chức năng giảng dạy thực hành, thí nghiệm công trình của Trường; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với thực tiện sản xuất.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn