Bộ môn Tin học công trình

Địa chỉ: Phòng 101 Nhà A4, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Lịch sử: Bộ môn Tin học công trình được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 4409/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 05/11/2014.

Tổ chức nhân sự:
   - Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn: ThS. Nguyễn Quốc Tới

   Giảng viên cơ hữu:
      1. Nguyễn Quốc Tới
      2. Lê Minh Hải
      3. Giáp Văn Lợi

   Giảng viên kiêm nhiệm:
      1. Nguyễn Hữu May - GV Bộ môn Cầu
      2. Trần Anh Tuấn - GV Bộ môn Cầu
      3. Kim Văn Lý - GV Bộ môn Cầu (Cơ sở Vĩnh Yên)
      4. Bùi Ngọc Kiên - GV Bộ môn Đường
      5. Lê Quang Huy - GV Bộ môn Đường
      6. Phạm Trung Hiếu - GV Bộ môn Đường
      7. Mai Văn Chiến - GV Bộ môn XDDD&CN
      8. Nguyễn Hoàng - KS Bộ môn Công trình (Cơ sở Thái Nguyên)

Chức năng: Bộ môn Tin học công trình trực thuộc Khoa Công trình có chức năng giảng dạy tin học ứng dụng ngành công trình của Trường; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.