Văn phòng khoa

Địa chỉ: Phòng 202 Nhà A4, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Lịch sử
Tổ Văn phòng, khoa Công trình được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1943/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011

* Tổ chức nhân sự:
- Tổ trưởng: TS. Ngô Thị Thanh Hương
- Tổng số CB-GV: 06 người (Trong đó: Tiến sỹ: 02; Thạc sỹ: 02; Kỹ sư: 02)

* Chức năng:
Tổ Văn phòng Khoa Công trình có chức năng giúp Trưởng khoa quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa và kế hoạch đào tạo của nhà trường; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến HS-SV trong phạm vi khoa quản lý.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn