Khoa Khoa học cơ bản

Địa chỉ: Phòng 406, 504 - Khu hiệu bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
- Điện thoại : 043.552.2047 - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Khoa học cơ bản được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1456/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011
*Tổ chức nhân sự
- Phó trưởng khoa, phụ trách khoa : Ths Trần Thái Minh
* Đơn vị trực thuộc
- Bộ môn Toán
- Bộ môn Lý
- Bộ môn Hóa
- Bộ môn Ngoại ngữ
Tổng số CB-GV-CNV : 45. (Trong đó: Tiến sĩ: 01; ThS-NCS: 38; ĐH: 06)
* Chức năng:
Quản lý, tổ chức đào tạo các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục khoa học cơ bản cho tất cả các ngành trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ sau đại học và các trình độ khác theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và Xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

* Các thành tích đã đạt được từ năm 2008 đến nay:
-
Bộ môn Lý - Hóa : Tổ tiên tiến xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải năm học 2006- 2007
-
Bộ môn Toán : Tổ tiên tiến xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải năm học 2007- 2008
- Đã tham gia 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
- Nhiều cá nhân trong khoa được nhận danh hiệu chiến sỹ thi thua, bằng khen của Bộ trưởng, … trong những năm qua.

Các tin khác

Bộ môn Hóa học 11.03.2014

Bộ môn Toán 29.05.2009

Bộ môn Vật lý 29.05.2009

Bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp 29.05.2009

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn