Bộ môn Hóa học

Địa chỉ: Phòng 408 Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội

Bộ môn Hóa học được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 95/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014

*Tổ chức nhân sự:

- Tổng số giảng viên tại các cơ sở đào tạo: 5 GV

- Trình độ chuyên môn: 2 NCS, 2 Thạc sĩ, 1 Cử nhân

- Các giảng viên trong bộ môn đều có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, được đào tạo chuyên ngành sư phạm Hóa học tại các trường Đại học có uy tín, có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm giảng dạy và phương pháp giáo dục, quản lý sinh viên tốt.

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các học phần: 

+ Giảng dạy Hoá đại cương cho sinh viên khối ngành công trình và cơ khí. Sinh viên sau khi học xong học phần Hóa học đại cương sẽ có đầy đủ kiến thức cơ bản về hóa cơ sở, hóa dầu, hóa silicat, hóa ăn mòn kim loại, thành phần và tính chất của các loại nhiên liệu, vật liệu cơ bản trong xây dựng…  là tiền đề để sinh viên tiếp tục học tập các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

+  Giảng dạy Hoá phân tích; Hoá lý cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở về phân tích hóa học, phân tích công cụ cũng như rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cơ bản đầu tiên trong việc sử dụng các thiết bị thí nghiệm phân tích.

- Bộ môn đã xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình Hóa học đại cương, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học, tài liệu hướng dẫn thí nghiệm;

- Tích cực nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và của khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường, thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

2. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Quản lý chuyên môn các cơ sở đào tạo của Trường;

3. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hội đồng khoa học và đào tạo, Hiệu trưởng và Trưởng khoa;

4. Quản lý tốt cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn:

Bộ môn hiện có 2 phòng thí nghiệm Hóa học đại cương tại 2 cơ sở Hà Nội, Vĩnh Yên với đầy đủ các trang thiết bị cơ bản phục vụ cho yêu cầu môn học, tạo hứng thú học tập cho sinh viên. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được khoa và nhà trường giao. 

Sinh viên lớp 65DCCDA21 trong giờ thực hành Hóa đại cương

Sinh viên lớp 65DCCDA21 trong giờ thực hành Hóa đại cương

* Nghiên cứu và phát triển công nghệ:

Công tác nghiên cứu khoa học chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu một số lĩnh vực:  Phương pháp giảng dạy, Kỹ thuật bảo vệ môi trường: nước, không khí… cấp trường, cấp bộ.

- Có 8 đề tài NCKH cấp trường được đánh giá chất lượng tốt

- Nhiều công trình nghiên cứu của các giảng viên được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế:

- Tham gia tư vấn thực hiện các dự án khoa học công nghệ của trường.

- Hướng nghiên cứu trong thời gian tới: 

+ Nghiên cứu ứng dụng và cải tiến vật liệu xây dựng mới.

+ Quan trắc môi trường trong giao thông vận tải.

+ Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong xử lý môi trường trong giao thông.

* Thành tích đạt được:

Trong nhiều năm qua, Bộ môn thực hiện tốt nghiệm vụ được giao, hoàn thành khối lượng giảng dạy lớn, thực hiện nhiều đề tài NCKH các cấp và đạt được các danh hiệu:

- 06 lượt giảng viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở;

- 02 lượt giảng viên được tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT và của Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc;

- Nhiều năm đạt tập thể LĐXS và đạt được 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn