Bộ môn Ngoại ngữ

Địa chỉ: Phòng 503 - Khu hiệu bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
- Điện thoại :                  - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1795/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 06/8/2015

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số Bộ môn có 22 giảng viên và 01 kỹ thuật viên, trong đó 90% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên và 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trưởng bộ môn:  ThS. Tô Vân Hòa

P. Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thao (Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên)

P. Trưởng bộ môn: ThS. Cao Thị Thu Nga

- Cơ sở đào tạo Hà Nội: 15 giảng viên và 01 kỹ sư

- Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên: 04 giảng viên

- Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: 03 giảng viên

2. Chức năng

Bộ môn Ngoại ngữ Anh – Pháp, Khoa Khoa học cơ bản có nhiệm vụ giảng dạy các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Pháp nằm trong chương trình đào tạo của Trường; Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Khoa học cơ bản và Trường.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; quỹ đề kiểm tra, thi học phần, liên quan đến học phần, môn học được Hiệu trưởng Nhà trường giao;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số học phần nằm trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường và của khoa;

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường; Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và quản lý đội ngũ giảng viên của bộ môn;

- Đề xuất với Nhà trường hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của giảng viên trong bộ môn;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.

4. Trang thiết bị phục vụ đào tạo

Bộ môn được trang bị hệ thống các phòng học tiếng hiện đại, đạt chuẩn gồm:

- Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên: 03 phòng thực hành ngoại ngữ với 104 cabin

- Cơ sở đào tạo Hà Nội: 04 phòng thực hành ngoại ngữ với 160 cabin

- Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: 01  phòng lab với 40 cabin

Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục quan tâm đầu tư thêm 02 phòng học tiếng tại cơ sở đào tạo Thái nguyên và 01 phòng học tiếng tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên, nâng tổng số toàn trường có 11 phòng học tiếng với 424 ca bin, đảm bảo điều kiện học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ cho toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên toàn trường,

5. Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Cán bộ giảng viên của Bộ môn thường xuyên tham gia và phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn cũng như các đơn vị khác trong toàn trường. 

- Cử giảng viên tham gia công tác dịch thuật cho các dự án, chương trình lớn của Nhà trường: Dự án Jica, các Dự án tăng cường năng lực khoa học công nghệ…(một số hình ảnh với dự án Jica)

- Bộ môn đã hoàn thành biên soạn các giáo trình:

+ English in Civil Engineering – Road and Bridge Construction (thuộc dự án Jica. GV biên soạn: Tô Vân Hòa, Nguyễn Thị Thu Hiền)

+  English for Automibile Engineering (GV biên soạn: Tô Vân Hòa)

+ English for Electrical and Mechanical Engineering (GV biên soạn: Bùi Thị Phương Thảo)

+  English for Construction Economics (GV biên soạn: Dương Thị Hồng Anh)

- Hợp tác với Hiệp hội các trường đại học nói tiếng Pháp AUF, mở lớp đào tạo tiền du học Pháp tại cơ sở đào tạo Hà Nội

- Hợp tác với Trung tâm đào tạo Toeic …(một số hình ảnh về hợp tác)

6. Thành tích đạt được của bộ môn

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT số 3127/QĐ-BGTVT; số 2424/ QĐ-BGTVT; số 2319/ QĐ-BGTVT về thành tích đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; về thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 – 2011; 2012 - 2013" cho tổ Ngoại ngữ

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT số cho Cô Tô Vân Hòa – Trưởng bộ môn đã có thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 – 2011"

100% giảng viên đạt chuẩn, trong đó có 01 % giảng viên đạt thành tích giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, 04 giảng viên dạy giỏi cấp trường

7. Định hướng phát triển Bộ môn

- Đến năm 2018 phấn đấu đạt 100% giảng viên đạt chứng chỉ IELT 6.5 trở lên;

- Đến năm 2020 phấn đấu 10% đạt trình độ Tiến sỹ.

- Phát triển đào tạo Tiếng Pháp, Tiếng Nga nhằm nâng cao khả năng hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với các trường đại học trong cả nước

- Thành lập Trung tâm ngoại ngữ nhằm nâng cao năng lực đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Nhật… ) của Trường Đại học Công nghệ GTVT, góp phần cùng Nhà trường phấn đấu đạt:

Về cán bộ giảng viên: Giảng viên không chuyên ngữ: đạt chứng chỉ IELT 5.5 trở lên; Giảng viên chuyên ngữ: đạt chứng chỉ IELT 6.5 trở lên.

Về sinh viên: bảo đảm đầu ra 100%  đạt mức 400 TOEIC trở lên.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn