Bộ môn Toán

Địa chỉ: Phòng  410 Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Toán được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1967/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
*Tổ chức nhân sự:
- Trưởng bộ môn: Ths. Hoàng Thị Cẩm Thạch
- Phó Trưởng bộ môn: ThS. Bùi Thị Lan Anh
Tổng số CB-GV-CNV : 14 người (Trong đó: Tiến sĩ: 01; ThS-NCS: 13)
* Chức năng:
Bộ môn Toán, khoa Khoa học cơ bản là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Khoa học cơ bản và Trường.
* Thành tích đạt được từ năm 2008 đến nay:
Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm 2008, 2010, 2011 do Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải trao tặng.


Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn