Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

Địa chỉ: Phòng 503, Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1961/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
* Tổ chức nhân sự:

- Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn: Ths. Lê Xuân Ngọc
- Tổng số CB- GV- CNV: 06 người. (Trong đó: Tiến sĩ: 01; ThS-NCS: 05)
* Chức năng:
Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải và Trường.

Các tin khác

Khoa kinh tế vận tải 20.03.2009

Văn phòng khoa Kinh tế Vận tải 20.03.2009

Bộ môn Vận tải Sắt - Bộ 20.03.2009

Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế 20.03.2009

Bộ môn Kế toán - Kiểm toán 20.03.2009

Bộ môn Kinh tế xây dựng 20.03.2009

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp 20.03.2009