Bộ môn Vận tải Sắt - Bộ

Khoa Kinh tế

Địa chỉ tại cơ sở đào tạo Hà Nội: Phòng 508 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: (04) 35520750; Email:
Địa chỉ tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên: Phòng 205 - Khu hiệu bộ - cơ sở đào tạo Vĩnh Yên, số 278 đường Lam Sơn- Phường Đồng Tâm- TP Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc; Điện thoại: (0211) 3843020; Email:

Địa chỉ: Phòng 509, Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: (04) 35520750; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Phòng 503, Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Phòng 507, Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Phòng 508, Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn