Văn phòng khoa

Địa chỉ: Phòng 509, Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: (04) 35520750; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ Văn phòng Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1960/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
* Tổ chức nhân sự:

- Tổ trưởng: Ths-NCS Hoàng Thị Hồng Lê
- Tổng số CB- GV- CNV: 06 người.
* Chức năng
Tổ Văn phòng Khoa Kinh tế vận tải có chức năng giúp Trưởng khoa quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa và kế hoạch đào tạo của nhà trường; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến HS-SV trong phạm vi khoa quản lý.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn