Bộ môn Giáo dục pháp luật

Địa chỉ: Phòng          - Khu hiệu bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
- Email:

Bộ môn Giáo dục pháp luật, Khoa Lý luận chính trị được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số /QĐ-ĐHCNGTVT
*Tổ chức nhân sự
- Trưởng Bộ môn: TS. Lương Công Lý
- Tổng số CB-GV-CNV: 03 người. (Trong đó: Tiến sĩ: 01; ThS. 02)
* Chức năng
Bộ môn Giáo dục pháp luật, Khoa Lý luận chính trị là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Khoa Lý luận chính trị và Trường.

 

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn