Phòng Công tác HSSV

Địa chỉ: Phòng 107, 111, Nhà H1- Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng : Ths-NCS Công Minh Quang
- Phó trưởng phòng: Ths-NCS. Lê Hoàng Anh
- Chuyên viên : 09
* Lịch sử:
Phòng Công tác học sinh, sinh viên được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1447/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Chức năng:
- Giúp Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trong trường;
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên  theo quy chế và mục tiêu đào tạo của Trường.
* Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo  dục truyền thống cho học sinh, sinh viên; tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên (HS-SV) để tham mưu với Đảng ủy, Hiệu trưởng trong công tác lãnh đạo, quản lý;
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho HS-SV;
Phối hợp với Phòng đào tạo, các Khoa tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, thành lập lớp, cử ban cán sự lớp lâm thời; bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp;
-  Chủ trì làm thẻ cho HS-SV;
- Chủ trì, phối hợp với các khoa xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ HS-SV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và        Xã hội;
- Giải quyết thủ tục hành chính cho HS-SV; xác nhận, chứng nhận các loại văn bản cho HS-SV (trừ kết quả học tập);
- Theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của HS-SV cuối học kỳ, năm học, khóa học; số lượng HS-SV dừng học, thôi học, vi phạm kỷ luật; tổ chức xét khen thưởng cho tập thể và cá nhân HS-SV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; kiến nghị xử lý kỷ luật đối với HS-SV vi phạm quy chế, nội quy;
- Chủ trì "Tuần sinh hoạt công dân cho HS-SV" vào đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học;
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cho HS-SV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HS-SV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;
- Thạm mưu giúp Hiệu trưởng về nội dung, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục đạo đức, tác phong, lối sống, văn hóa, thẩm mỹ cho HS-SV; thực hiện tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HS-SV; tạo môi trường phấn đấu và rèn luyện cho HS-SV;
- Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với HS-SV; giải quyết hoặc kiến nghị với Hiệu trưởng những nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, kết quả học tập của HS-SV;
- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HS-SV; phối hợp với Phòng Đào tạo thống kê số HS-SV có việc làm sau khi  tốt nghiệp ra trường;
- Phối hợp với Trạm y tế thực hiện công tác y tế trong Trường học, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường;
- Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế khám sức khỏe khi nhập học, trong quá trình học; xử lý các trường hợp không đủ sức khỏe để học tập;
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chuyên đề; tham gia các hoạt động xã hội trong học sinh, sinh viên;
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HS-SV về: Học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HS-SV;
- Quản lý HS-SV nội trú, ngoại trú theo quy chế; phối hợp với Ký túc xá, Phòng Hành chính - Quản trị, các đơn vị trong Trường, chính quyền địa phương, Công an khu vực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Trường và nơi cư trú của HS-SV; phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro;
- Tuyên truyền, phổ biến và chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Trường, pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HS-SV;
- Được sử dụng con dấu của Trường khi lãnh đạo phòng ký các văn bản thừa lệnh của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Nhà trường, trước Pháp luật về các văn bản đã ký;
- Trưởng phòng là thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên và là ủy viên một số hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn