Phòng Hành chính - Quản trị

Địa chỉ: Phòng 101, 102, Nhà H1- Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35527493;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng : Ths Lê Văn Sự
- Phó Trưởng phòng : Ths Hoàng Đình Thi
- Phó Trưởng phòng : KS Lê Văn Dậu
- Nhân viên : 63
* Lịch sử:
Phòng Hành chính - Quản trị được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1444/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Chức năng:
- Giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của Pháp luật;
- Quản lý nhà nước về cơ sở vật chất;
- Thực hiện công tác bảo vệ giữ gìn trật tự trị an, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, vệ sinh môi trường và cảnh quan sư phạm.
* Nhiệm vụ:
Công tác hành chính:
- Giúp Hiệu trưởng tổ chức và thực hiện quản lý hành chính các mặt hoạt động của trường, quản lý con dấu theo quy định của pháp luật;
- Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ các loại văn bản đi và đến, sao y các văn bản theo đúng quy định của Pháp luật;
- Tổng hợp các thông tin hành chính từ các cơ sở đào tạo, các đơn vị; lập kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm; ghi biên bản và ra văn bản thông báo kết luận của các cuộc họp do Ban giám hiệu chủ trì;
- Tổ chức đón tiếp khách, chuẩn bị các phòng họp phục vụ hội nghị cấp trường;
- Đánh máy, sao y văn bản, tài liệu; quản lý hộp thư điện tử, thông tin liên lạc phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập của Nhà trường;
- Cấp các loại giấy tờ về hành chính cho cán bộ, viên chức của Trường đi công tác;
- Kiểm tra thể thức và trình tự phát hành các văn bản hành chính theo quy định của Pháp luật;
- Hướng dẫn việc thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ cho các cơ sở đào tạo, các đơn vị thuộc Trường;
Công tác quản trị:
- Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng bao gồm: Đất đai, hệ thống giao thông, hệ thống điện, nước, vườn hoa cây cảnh, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường; quản lý trụ sở làm việc, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, các lớp học của Trường;
- Chủ trì xây dựng định mức vật tư, quy định mua sắm; các văn bản liên quan đến quản lý tài sản, mua sắm phục vụ giảng dạy, làm việc;
- Đề xuất mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ làm việc
Công tác bảo vệ:
- Tổ chức thực hiện công tác giữ gìn trật tự, đảm bảo an ninh, an toàn về con người và cơ sở vật chất tài sản trong phạm vi toàn trường;
- Phối kết hợp với cơ quan công an, các đơn vị trong và ngoài trường để phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực;
- Tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai theo quy định của Pháp luật và kế hoạch công tác của nhà Trường;
Các nhiệm vụ khác theo chức năng, quyền hạn của phòng:
- Soạn thảo các văn bản quản lý, liên quan đến lĩnh vực công tác được giao trình Hiệu trưởng ký, ban hành
- Hàng tháng báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công tác tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn