Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Công trình - UTT

Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình - UTT

1. Quá trình hình thành và phát triển 

a) Trước năm 1998

Trước năm 1998 (khi Công ty Xây dựng công trình Giao thông thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải chưa thành lập), được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải một số tỉnh, các Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông và các đơn vị khác; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) được tham gia thiết kế, thi công, kiểm định một số công trình. 

Các công trình do Nhà trường thực hiện luôn đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế. Qua đó, tạo được địa bàn thực tập cho học sinh, sinh viên và làm giàu thêm kinh nghiệm và kiến thức thực tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên của Nhà trường. 

b) Từ năm 1998 - 2011

Căn cứ Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu. 

Để chủ động tìm kiếm việc làm, tạo địa bàn thực tập cho học sinh, sinh viên của trường, Trường Cao đẳng GTVT đã đề nghị Bộ GTVT cho thành lập doanh nghiệp nhà nước thuộc Trường và được Bộ Giao thông vận tải đồng ý quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước: “Công ty Xây dựng công trình Giao thông thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải” tại Quyết định số 2863/1998/QĐ-BGTVT ngày 11/11/1998 với thông tin chính như sau:

+ Tên công ty: CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT.

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

+ Điện thoại: 04. 38549545; Fax: 04. 38547695

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 112432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 24/12/1998.

c) Từ năm 2011 – 8/2015

Thực hiện Quyết định số 177/TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ GTVT và Quyết định số 1773/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Công ty Xây dựng công trình giao thông thuộc Trường Cao đẳng GTVT được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình với thông tin chính như sau:

+ Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

+ Điện thoại: 04. 38549545; Fax: 04. 35527011

+ Website: utt.edu.vn

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100863835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 06/01/2011.

d) Từ tháng 8/2015 trở đi

Thực hiện Quyết định 528/QĐ-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đối với Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình. Cuối tháng 5/2015 các thủ tục cổ phần hóa hoàn thành, ngày 29/5/2015 tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng công trình – UTT.

Ngày 07 tháng 7 năm 2015 Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình – UTT được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100863835 thay đổi lần thứ hai, chính thức hoạt động từ ngày 01/8/2015. Một số thông tin chính về công ty như sau:

+ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – UTT.

+ Địa chỉ: Số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Điện thoại: 04. 38549545; Fax: 04. 35527011

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trường Trung – Chức vụ: Giámđốc.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100863835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 07/7/2015. Các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh xem trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

2. Ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm. 

Công ty đã đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn với các ngành nghề kinh doanh như sau:

 Cho thuê máy móc, thiết bị, xe có động cơ và đồ dùng hữu hình khác.

 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: 

+ Giám sát thi công xây dựng các công trình Giao thông, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

+ Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn công trình.

+ Lập tổng dự toán các công trình xây dựng.

+ Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp.

+ Thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

+ Thí nghiệm để cung cấp thông số kỹ thuật về vật liệu, kết cấu công trình.

+ Tư vấn kiểm định chất công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp. 

+ Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế xây dựng và tổng dự toán các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp.

+ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp.

+ Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp.

+ Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình.

 Chuẩn bị mặt bằng; phá dỡ; hoàn thiện công trình xây dựng.

 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

 Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.

 Thoát nước và xử lý nước thải.

3. Một số công trình tiêu biểu đã thực hiện

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình – UTT, với kinh nghiệm gần 20 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, đã qua hai lần chuyển đổi loại hình công ty theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định hiện hành.

Hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm đều có lãi; tạo được địa bàn thực hành cho học sinh, sinh viên của Trường Đại học Công nghệ GTVT, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động và nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Một số công trình tiêu biểu như sau:

3.1. Về khảo sát, thiết kế

Đã khảo sát, thiết kế một số dự án tiêu biểu như: Dự án cải tạo nâng cấp đường 199, tỉnh Hưng Yên; Dự án đường Vũ Ẻn - Hậu Bổng, tỉnh Phú Thọ; Dự án cải tạo nâng cấp đường 435, tỉnh Hoà Bình; Dự án đường giao thông huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang; Dự án Đường nội thị thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Dự án Mặt đường, thoát nước khu dân cư Đồi Ga TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường 20A, tỉnh Hải Dương và một số dự án khác.

3.2. Về giám sát thi công xây dựng công trình

Đã giám sát thi công xây dựng một số dự án tiêu biểu như: Dự án Cải tạo nâng cấp đường 5B huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Dự án đường giao thông huyện Kinh Môn, tỉnh hải Dương; Dự án Cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 (km355-km365) huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Dự án Đường giao thông Pá Màng – Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Dự án Cải tạo nâng cấp quốc lộ 4G huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; Dự án: Cải tạo nâng cấp đường giao thông Kim Chung – Lao Khô, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La và một số dự án khác.

3.3. Về kiểm định chất lượng xây dựng công trình

Đã kiểm định nhiều công trình xây dựng cầu, đường như: Cầu Bắc Kạn - QL3, tỉnh Bắc Kạn; Dự án cải tạo nâng cấp QL32A, tỉnh Phú Thọ; 02 cầu trên TL105, huyện Sốp Cộp và huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 02 cầu trên tuyến đường nối QL6 vào khu công nghiệp Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; 02 cầu tuyến Đường GTNT huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Dự án Cải tạo nâng cấp QL38, đoạn nối QL1 và QL5 qua địa phần tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương và một số dự án khác.

3.4. Về thi công xây dựng công trình

Đã thi công xây dựng một số công trình tiêu biểu: Cầu Thanh Giã TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Cầu An Lão huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2C huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Cầu Beo - QL21 huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Cầu km62 - QL12B huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; Dự án đường Hồ Chí Minh huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39A huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Dự án nâng cấp mở rộng QL32A huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Cầu dầm BTCT DƯL - km81 - QL4G huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La và một số dự án khác.

 

Mấu dấu Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình - UTT xem chi tiết tại tệp đính kèm./.

Attachments:
Download this file (mau_dau_cty.pdf)mau_dau_cty.pdf[Mẫu dấu Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình - UTT]835 kB

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn