Trung tâm Dịch vụ - Đời sống

Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tổ chức nhân sự:
- Giảm đốc : CN Nguyễn Văn Chỉnh.
- Nhân viên: 18 người.
Trung tâm Dịch vụ - Đời sống được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1450/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Chức năng:

Trung tâm Dịch vụ - Đời sống thuộc cơ cấu tổ chức của Trường, có chức năng quản lý toàn bộ Ký túc xá HS-SV bao gồm: Tổ chức ăn ở, sinh hoạt và học tập cho HS-SV nội trú; đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; thực hiện dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy và một số dịch vụ khác phục vụ giảng dạy, học tập của Trường.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn