Trung tâm Dịch vụ - Đời sống

Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tổ chức nhân sự:
- Giảm đốc : CN Nguyễn Văn Chỉnh.
- Nhân viên: 18 người.
Trung tâm Dịch vụ - Đời sống được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1450/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Chức năng:

Trung tâm Dịch vụ - Đời sống thuộc cơ cấu tổ chức của Trường, có chức năng quản lý toàn bộ Ký túc xá HS-SV bao gồm: Tổ chức ăn ở, sinh hoạt và học tập cho HS-SV nội trú; đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; thực hiện dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy và một số dịch vụ khác phục vụ giảng dạy, học tập của Trường.